I ve zkrácených úředních hodinách na magistrátě vyřídíte vše. Pokud to ale není nezbytné, návštěvu ve vlastním zájmu odložte - Tiskový servis

I ve zkrácených úředních hodinách na magistrátě vyřídíte vše. Pokud to ale není nezbytné, návštěvu ve vlastním zájmu odložte

  • 27. března 2020
  • 3 minuty čtení

S propadlým řidičákem ani změnou jména v občance teď na úřady nechoďte, vyzývá město občany. Ověřte si nejprve e-mailem nebo telefonicky, jestli je návštěva veřejné instituce a s tím spojený kontakt s desítkami dalších lidí v nastalé situaci nezbytný.

 „I když Magistrát města Brna zachoval úřední hodiny v maximálním povoleném rozsahu, tedy tři hodiny dvakrát týdně, a vyřídit je možné veškerou běžnou agendu, občany opakovaně prosíme, aby cestu na úřad zvážili. Děkujeme, že berete ohled na zdraví svoje i svých blízkých a také pomáháte chránit naše zaměstnance, kteří plní svou práci ve ztížených podmínkách a ve zvýšeném riziku nakažení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „I nadále platí naše doporučení vyřizovat věci, u nichž je to možné, telefonicky, případně e-mailem a především u firem prostřednictvím datové schránky, kterou mají zřízenou.

Zatímco na některých odborech se respektování tohoto doporučení odráží v nižším počtu podání (například na Odboru dopravy klesl počet fyzicky doručených podání zhruba na polovinu, kdežto elektronických je méně jen o cca 17 %), jinde se paradoxně potýkají s větším náporem. „Máme informace, že například na Odbor dopravně-správních činností míří lidé nejen z celého kraje, ale dokonce i z Prahy. Obyvatelé hlavního města tím kompenzovali, že registr řidičů a vozidel měl nejprve zcela zavřeno a nyní je rozsah jeho otevíracích hodin vzhledem k velikosti pražské aglomerace nedostatečný a na řadu osob se vůbec nedostane. Legislativně takový postup sice možný je, místní příslušnost byla zrušena, ale apelujeme na občany, aby ctili smysl vládních nařízení a omezili svoje cesty a kontakty s lidmi na nezbytné minium. Do budovy jsme nakázali chodit v rouškách ještě předtím, než se nařízení stalo všeobecně platné, v některých budovách jsme omezili pohyb osob a provizorní pracoviště zřídili hned v přízemí. Na nejexponovanějších místech – na Kounicově, Husově a Malinovského náměstí – jsme aplikovali dezinfekční prostředek, který dokáže pohlcovat a následně deaktivovat viry a jehož účinnost je tři týdny. Přes všechna opatření je ale samozřejmě žádoucí, aby sem občané opravdu docházeli v co nejmenší míře,“ podotkl tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký. 

Všechny odbory a pracoviště magistrátu jsou v provozu. Jedinou výjimku představují ztráty a nálezy, badatelna Archivu města Brna a pokladna pro hrazení poplatku za komunální odpad na Šumavské (občané mohou využít několik bezhotovostních způsobů plateb, více na brno.cz/odpady). Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a středu od 8 do 11 hodin (více na brno.cz/kontakty). Elektronické objednávání na konkrétní čas a činnost (např. pro vyřízení nových dokladů) je momentálně zrušeno, neplatí ani časy, na které se lidé objednali před tímto opatřením. O této skutečnosti objednané informují zaměstnanci MMB e-mailem nebo telefonicky.

V souladu s vydaným stanoviskem ministerstva vnitra připomínáme, že průkazy (řidičský, občanský) propadlé po 1. březnu 2020 není nutné okamžitě vyměňovat a lze je používat jako platné. Povinnost vyměnit občanku odpadá i po uzavření manželství, po rozvodu nebo změně trvalého bydliště. Žádat o OP nyní nemusejí ani mladí lidé, kteří právě dovršili 15 let. Uvedená opatření lze aplikovat pouze po celou dobu trvání nouzového stavu.

Doklady, které jsou připraveny k převzetí, zůstávají na výdejích uloženy po celou dobu platnosti, není nutné se pro ně vypravit ihned po obdržení informační SMS.

Mgr. Radka LoukotováMagistrát města BrnaTiskové střediskotel.: +420 542 172 471mobil: +420 773 183 511

e-mail: loukotova.radka@brno.cz

Další články z rubriky