Přeskočit na obsah

I ve zkrácených úředních hodinách na magistrátě vyřídíte vše. Pokud to ale není nezbytné, návštěvu ve vlastním zájmu odložte

27. března 2020

S propadlým řidičákem ani změnou jména v občance teď na úřady nechoďte, vyzývá město občany. Ověřte si nejprve e-mailem nebo telefonicky, jestli je návštěva veřejné instituce a s tím spojený kontakt s desítkami dalších lidí v nastalé situaci nezbytný.

 „I když Magistrát města Brna zachoval úřední hodiny v maximálním povoleném rozsahu, tedy tři hodiny dvakrát týdně, a vyřídit je možné veškerou běžnou agendu, občany opakovaně prosíme, aby cestu na úřad zvážili. Děkujeme, že berete ohled na zdraví svoje i svých blízkých a také pomáháte chránit naše zaměstnance, kteří plní svou práci ve ztížených podmínkách a ve zvýšeném riziku nakažení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „I nadále platí naše doporučení vyřizovat věci, u nichž je to možné, telefonicky, případně e-mailem a především u firem prostřednictvím datové schránky, kterou mají zřízenou.

Zatímco na některých odborech se respektování tohoto doporučení odráží v nižším počtu podání (například na Odboru dopravy klesl počet fyzicky doručených podání zhruba na polovinu, kdežto elektronických je méně jen o cca 17 %), jinde se paradoxně potýkají s větším náporem. „Máme informace, že například na Odbor dopravně-správních činností míří lidé nejen z celého kraje, ale dokonce i z Prahy. Obyvatelé hlavního města tím kompenzovali, že registr řidičů a vozidel měl nejprve zcela zavřeno a nyní je rozsah jeho otevíracích hodin vzhledem k velikosti pražské aglomerace nedostatečný a na řadu osob se vůbec nedostane. Legislativně takový postup sice možný je, místní příslušnost byla zrušena, ale apelujeme na občany, aby ctili smysl vládních nařízení a omezili svoje cesty a kontakty s lidmi na nezbytné minium. Do budovy jsme nakázali chodit v rouškách ještě předtím, než se nařízení stalo všeobecně platné, v některých budovách jsme omezili pohyb osob a provizorní pracoviště zřídili hned v přízemí. Na nejexponovanějších místech – na Kounicově, Husově a Malinovského náměstí – jsme aplikovali dezinfekční prostředek, který dokáže pohlcovat a následně deaktivovat viry a jehož účinnost je tři týdny. Přes všechna opatření je ale samozřejmě žádoucí, aby sem občané opravdu docházeli v co nejmenší míře,“ podotkl tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký. 

Všechny odbory a pracoviště magistrátu jsou v provozu. Jedinou výjimku představují ztráty a nálezy, badatelna Archivu města Brna a pokladna pro hrazení poplatku za komunální odpad na Šumavské (občané mohou využít několik bezhotovostních způsobů plateb, více na brno.cz/odpady). Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a středu od 8 do 11 hodin (více na brno.cz/kontakty). Elektronické objednávání na konkrétní čas a činnost (např. pro vyřízení nových dokladů) je momentálně zrušeno, neplatí ani časy, na které se lidé objednali před tímto opatřením. O této skutečnosti objednané informují zaměstnanci MMB e-mailem nebo telefonicky.

V souladu s vydaným stanoviskem ministerstva vnitra připomínáme, že průkazy (řidičský, občanský) propadlé po 1. březnu 2020 není nutné okamžitě vyměňovat a lze je používat jako platné. Povinnost vyměnit občanku odpadá i po uzavření manželství, po rozvodu nebo změně trvalého bydliště. Žádat o OP nyní nemusejí ani mladí lidé, kteří právě dovršili 15 let. Uvedená opatření lze aplikovat pouze po celou dobu trvání nouzového stavu.

Doklady, které jsou připraveny k převzetí, zůstávají na výdejích uloženy po celou dobu platnosti, není nutné se pro ně vypravit ihned po obdržení informační SMS.

Mgr. Radka LoukotováMagistrát města BrnaTiskové střediskotel.: +420 542 172 471mobil: +420 773 183 511

e-mail: loukotova.radka@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.