Přeskočit na obsah

I ve zkrácených úředních hodinách na magistrátě vyřídíte vše. Pokud to ale není nezbytné, návštěvu ve vlastním zájmu odložte

27. března 2020
S propadlým řidičákem ani změnou jména v občance teď na úřady nechoďte, vyzývá město občany. Ověřte si nejprve e-mailem nebo telefonicky, jestli je návštěva veřejné instituce a s tím spojený kontakt s desítkami dalších lidí v nastalé situaci nezbytný.

 „I když Magistrát města Brna zachoval úřední hodiny v maximálním povoleném rozsahu, tedy tři hodiny dvakrát týdně, a vyřídit je možné veškerou běžnou agendu, občany opakovaně prosíme, aby cestu na úřad zvážili. Děkujeme, že berete ohled na zdraví svoje i svých blízkých a také pomáháte chránit naše zaměstnance, kteří plní svou práci ve ztížených podmínkách a ve zvýšeném riziku nakažení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „I nadále platí naše doporučení vyřizovat věci, u nichž je to možné, telefonicky, případně e-mailem a především u firem prostřednictvím datové schránky, kterou mají zřízenou.

Zatímco na některých odborech se respektování tohoto doporučení odráží v nižším počtu podání (například na Odboru dopravy klesl počet fyzicky doručených podání zhruba na polovinu, kdežto elektronických je méně jen o cca 17 %), jinde se paradoxně potýkají s větším náporem. „Máme informace, že například na Odbor dopravně-správních činností míří lidé nejen z celého kraje, ale dokonce i z Prahy. Obyvatelé hlavního města tím kompenzovali, že registr řidičů a vozidel měl nejprve zcela zavřeno a nyní je rozsah jeho otevíracích hodin vzhledem k velikosti pražské aglomerace nedostatečný a na řadu osob se vůbec nedostane. Legislativně takový postup sice možný je, místní příslušnost byla zrušena, ale apelujeme na občany, aby ctili smysl vládních nařízení a omezili svoje cesty a kontakty s lidmi na nezbytné minium. Do budovy jsme nakázali chodit v rouškách ještě předtím, než se nařízení stalo všeobecně platné, v některých budovách jsme omezili pohyb osob a provizorní pracoviště zřídili hned v přízemí. Na nejexponovanějších místech – na Kounicově, Husově a Malinovského náměstí – jsme aplikovali dezinfekční prostředek, který dokáže pohlcovat a následně deaktivovat viry a jehož účinnost je tři týdny. Přes všechna opatření je ale samozřejmě žádoucí, aby sem občané opravdu docházeli v co nejmenší míře,“ podotkl tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký. 

Všechny odbory a pracoviště magistrátu jsou v provozu. Jedinou výjimku představují ztráty a nálezy, badatelna Archivu města Brna a pokladna pro hrazení poplatku za komunální odpad na Šumavské (občané mohou využít několik bezhotovostních způsobů plateb, více na brno.cz/odpady). Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a středu od 8 do 11 hodin (více na brno.cz/kontakty). Elektronické objednávání na konkrétní čas a činnost (např. pro vyřízení nových dokladů) je momentálně zrušeno, neplatí ani časy, na které se lidé objednali před tímto opatřením. O této skutečnosti objednané informují zaměstnanci MMB e-mailem nebo telefonicky.

V souladu s vydaným stanoviskem ministerstva vnitra připomínáme, že průkazy (řidičský, občanský) propadlé po 1. březnu 2020 není nutné okamžitě vyměňovat a lze je používat jako platné. Povinnost vyměnit občanku odpadá i po uzavření manželství, po rozvodu nebo změně trvalého bydliště. Žádat o OP nyní nemusejí ani mladí lidé, kteří právě dovršili 15 let. Uvedená opatření lze aplikovat pouze po celou dobu trvání nouzového stavu.

Doklady, které jsou připraveny k převzetí, zůstávají na výdejích uloženy po celou dobu platnosti, není nutné se pro ně vypravit ihned po obdržení informační SMS.

Mgr. Radka LoukotováMagistrát města BrnaTiskové střediskotel.: +420 542 172 471mobil: +420 773 183 511

e-mail: loukotova.radka@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.