Přeskočit na obsah

I v roce 2021 nabízí město Brňanům aktualizované dotační programy na podporu zelených střech a využití dešťové vody

09. prosince 2020

Brněnští radní dnes schválili aktualizované znění dotačních programů „Podpora využití srážkové vody“ a „Podpora vytváření zelených střech“ pro rok 2021. Obě výzvy, které doznaly jen drobných, převážně administrativních změn, budou žadatelům otevřeny od 1. února do 31. října 2021.

Poprvé byly dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech vyhlášeny v květnu 2019. O tom, že dobře a efektivně fungují, svědčí narůstající počet žadatelů i jejich spokojenost.

„Oběma programy, které reagují na současné změny klimatu, na současné trendy v oblasti ochrany životního prostředí, a hlavně také na poptávku Brňanů, město efektivně rozvíjí systém dotační podpory environmentálních projektů. Na podporu využití srážkové vody v roce 2019 Odbor životního prostředí přijal a schválil 19 žádostí a vyplaceno bylo 307 tisíc Kč, v roce 2020 bylo vyplaceno 822 tisíc Kč 45 žadatelům. Co se týká podpory vytváření zelených střech, v roce 2019 na ni město vyčlenilo 19,5 milionu a letos 19 milionů. Loni možnosti využilo 105 zájemců a na území města tak vzniklo 22 nových zelených střech. Letos bylo uděleno dalších 99 příslibů za 17 494 000 a dokončit se podařilo 72 projektů," uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Aktualizované znění obou dotačních programů schválila Rada města Brna i na rok 2021.

„Pro rok 2021 je z rozpočtu města Brna na program ‚Podpora využití srážkové vody‘ alokován 1 000 000 Kč. V dotačním programu ‚Podpora vytváření zelených střech‘, na který je pro rok 2021 opět alokováno 19 milionů Kč, byla v návaznosti na dotazy žadatelů doplněna dvě kritéria. První z nich specifikuje, že účelem programu je podpora vzniku nových zelených střech, a ne například dosázení nové vegetace do funkční zelené střechy jen z estetických důvodů. Druhé kritérium má přispět k transparentnosti, tedy v případě, že žadatel čerpá i další dotace, nemá součet poskytnutých dotací přesáhnout celkovou výslednou cenu zelené střechy,“ doplnil Petr Hladík.

Výzvy k podávání žádostí o dotace budou otevřeny od 1. února a ukončeny k 31. říjnu 2021, přičemž jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně. V obou případech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna.

Více informací lze získat na stránkách www.ekodotace.brno.cz a také na www.priprav.brno.cz, kde jsou i další způsoby, jakými se občané nebo firmy mohou zapojit do ochrany klimatu a snižování emisí.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.