I v letošním roce se mohou Brňané těšit na sportovní a zábavní akce pod taktovkou městské společnosti STAREZ-SPORT

  • 01. února 2023
Společnost STAREZ-SPORT každoročně pro město Brno pořádá řadu akcí a projektů. Na dnešním zasedání radní projednali změny pro letošní rok. Některé akce se dočkají větší podpory nebo se upraví jejich organizace.

V rozpočtu města bylo v minulém roce vyhrazeno 5 milionů korun na pořádání akcí společností STAREZ-SPORT. Pro letošní rok jsme na základě předchozí analýzy některé akce organizačně upravili, jako například Dny sportovišť, některým jsme navýšili rozpočet. To je případ projektu Sportovci do škol. Zároveň jsme do pravidelných událostí pořádaných společností STAREZ-SPORT přidali LIFE! – Family Hall a Skolíme Koliště. Na druhou stranu jsme se například rozhodli nepokračovat s akcí Rozloučení s prázdninami. Celková podpora na pořádání akcí se navyšuje na 8,5 milionu korun,“ uvedl Tomáš Aberl, radní pro oblast sportu.

Na základě smluvního vztahu a s ohledem na změny obsažené v dodatku předloženém Radě města Brna bude společnost STAREZ-SPORT v letošním roce pořádat následující akce:

Léto na Prýglu
Druhý ročník akce s rozpočtem 400 tisíc korun se uskuteční na Brněnské přehradě v termínu 29. až 30. června 2023. Zaměřená bude na širokou veřejnost, cílem je upozornit na pozitivní vliv pohybu nejen u dětí a mládeže. Představena budou brněnská sportoviště, připravena bude i kampaň upozorňující na riziko úrazů při prázdninových aktivitách.

Den náborů na Kraví hoře
Den náborů se tentokrát uskuteční pouze na Kraví hoře. Na jednom místě si budou děti moci vyzkoušet různé sporty a disciplíny. Akce se uskuteční 9. září 2023, město přispěje 800 tisíc korun.

• Sportovci do škol
Projekt v Brně běží od začátku roku 2021. Díky němu jsou na brněnských základních školách pořádány sportovní kroužky zdarma. Toho mohou využít rodiny, které na klasické kroužky nemají peníze. V současné době projekt probíhá na 25 školách se zapojením 62 lektorů a 800 žáků. V letošním roce bude akce rozšířena o sportovní dny pro ZŠ a MŠ na koupalištích a jiných sportovištích STAREZ-SPORT a o závody pro základní školy. V loňském roce byla na projekt vyhrazena částka 1,25 milionu korun, v letošním roce to je 2,5 milionu korun.

• Dny sportovišť
Akce se konala vždy mezi vánočními svátky. Tento termín nebyl zcela vyhovující, proto se přistoupilo k novému konceptu, kdy se bude konat víc jednodenních akcí zaměřených na určité téma (voda, Mezinárodní den sportu, kluziště apod.). Systém registrací by nadále fungoval na webu dnysportovist.cz. Celkem je na Dny sportovišť určeno 300 tisíc korun.

• Sportovní park Riviéra
Projekt by nahradil původní akci Sportovní park Vodova. Koupaliště Riviéra by se na 9 dní proměnilo v jedno velké sportoviště. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet různé druhy sportů pod dohledem sportovních klubů. Na pořádání je vyhrazeno 800 tisíc korun.

• Animační programy na Riviéře
Po dobu prázdnin budou na Riviéře nabízeny animační programy pro děti a seniory (různé druhy tance, deskové hry, relaxační cvičení a další). Rozpočet bude 200 tisíc korun.

• Skolíme Koliště
Běžecká akce se koná na podporu Sociálního nadačního fondu s doprovodným programem u Janáčkova divadla. Veškerý výtěžek ze startovného bude věnován klientům SNF. Město pořádání podpoří částkou 1,5 milionu korun. Nyní bude akce zahrnuta do pravidelných akcí, na nichž se podílí STAREZ-SPORT.

• LIFE! – Family Hall
Dříve město tuto akci podporovalo formou individuální dotace. Od letošního roku je již zahrnuta mezi pravidelnými akcemi. Na veletrhu Life! se spojují expozice města Brna a Jihomoravského kraje pod jednou střechou. Prostor funguje jako park, kde si každý může zahrát či zasportovat. Na pořádání je navrženo poskytnout 2 miliony korun.

Dodatek, ve kterém jsou promítnuty výše zmíněné změny, ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbu za jeho výkon ze dne 14. 12. 2020 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ-SPORT musí na svém dalším zasedání schválit Zastupitelstvo města Brna.

Nejnovější tiskové zprávy