Přeskočit na obsah

I v letošním roce město počítá s podporou sportu

03. února 2021
Na dnešním zasedání se radní zabývali podporou sportu. Schválili vyhlášení dvou dotačních titulů a doporučili zastupitelům, aby finančně podpořili vrcholové sportovce a dva sportovní areály.

„Stejně jako v předchozích letech chceme podporovat brněnské kluby a sportovce. Na dnešním jednání jsme vyhlásili dva dotační programy, které mají za cíl podpořit sportovní organizace v jejich mezinárodním působení a v pořádání důležitých šampionátů nebo zápasů. Zároveň jsme doporučili rozdělit dotace ve výši více než 70 milionů korun mezi kluby sdružující vrcholové sportovce. V neposlední řadě chceme odeslat finanční podporu dvěma sportovním areálům, které navštěvují a využívají tisíce Brňanů,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Radou vyhlášené dotační tituly:
Podpora sportovních odvětví ve městě Brně pro rok 2021 (na účast v oficiálních soutěžích vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech)
V programu je vyhrazena částka 2,375 milionu Kč. Maximální výše dotace je 700 tisíc Kč, minimální 100 tisíc Kč.  
Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2021 (na pořádání mezinárodních mistrovství, Grand Prix, pohárových soutěží apod.)
Pro tento titul je vyčleněno 12,5 milionu Kč. Nejvyšší možná dotace je 3 miliony Kč, nejnižší 50 tisíc Kč.Žadatelé se do obou programů mohou hlásit průběžně od 15. března do 1. listopadu 2021. Více informací bude zveřejněno na webu Odboru sportu MMB.

V oblasti vrcholového sportu dnes radní doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí dotací ve výši 70,6 milionu Kč. „V tomto programu bylo vyčleněno 70,775 milionu Kč. Magistrát města Brna obdržel 72 žádostí, které jsme vyhodnotili a dle předem daných pravidel byla navržena výše dotace. Návrhy jsou v souladu se schválenou výzvou na program Podpora vrcholového sportu a Metodikou na podporu vrcholového sportu ve městě Brně. Finance mohou kluby použít například na částečné pokrytí platů členů realizačního týmu, na masérské služby, služby psychologa a fyzioterapeuta, na pronájem sportovišť, cestovné, zdravotní péči a také na stravu, ubytování, materiální vybavení nebo zajištění utkání. Konečné slovo bude mít v této věci Zastupitelstvo města Brna,“ upřesnil Jaroslav Suchý, radní pro oblast sportu.

Radní dnes také doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí financí provozovatelům dvou sportovních areálů. „První z nich ve výši 1 milion korun je určená společnosti Galant Brno, která provozuje areál Družstevní s plaveckým bazénem. Ten využívají například brněnské mateřské a základní školy pro povinnou výuku plavání. Druhá dotace ve výši 1,6 milionu korun směřuje spolku TJ Tesla Brno, který patří mezi největší ve městě,“ dodal Jaroslav Suchý.

V současné době má Tesla 1 336 členů, z toho jich je 861 mladších 18 let. Sportovci se připravují v multifunkčním areálu na Lesné, kde jsou gymnastický sál, sportovní hala, bazén a další potřebná zázemí.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.