Hospodaření Brna skončilo loni velmi příznivě. Oproti předpokladům

  • 25. dubna 2017
  • 2 minuty čtení
(fpo) - Příjmy města Brna dosáhly v loňském roce 12 935 milionů korun, což je oproti plánovanému rozpočtu téměř o 868 milionů korun více, a to zejména díky lepšímu výběru daní.

Současně nebyly vyčerpány veškeré plánované výdaje. Z rozpočtu výdajů v objemu 14 012 milionů korun bylo čerpáno pouze 11 367 milionů.

Nedočerpán zůstal rozpočet běžných výdajů (město nevyčerpalo 890 milionů korun, městské části pak 555 milionů) i kapitálových výdajů (město nevyčerpalo plánované investice za 270 milionů korun, městské části pak za více než 930 milionů).
 
 „V důsledku vyšších příjmů a nedočerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů zůstala městu Brnu po finančním vypořádání k dispozici více než 1 miliarda korun. Zapojení těchto volných zdrojů do rozpočtu projedná Rada města Brna během následujících jednání 2. a 9. května tak, aby mohlo být schváleno na květnovém zasedání Zastupitelstva města Brna,“ komentuje využití volných zdrojů v rozpočtu primátor města Petr Vokřál.

V účelových fondech má město dále k dispozici 3,6 miliardy korun, a to zejména ve Fondu bytové výstavby (1,8 miliardy) a ve Fondu rezerv a rozvoje na financování strategických investičních akcí (881 milionů).

Město současně pokračuje ve snižování zadluženosti. V letošním roce splatí 310 milionů korun. Zůstatek úvěrů od Evropské investiční banky tak na konci letošního roku dosáhne 4 miliardy Kč.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít