Přeskočit na obsah

Hlasování a projednávání bude v městském koncernu možné distančně. Mění se také smlouvy členů představenstev a dozorčích rad – za absence se snižuje odměna

08. prosince 2021
U všech společností začleněných do městského koncernu dnes Rada města Brna v působnosti valné hromady změnila stanovy. Smyslem úprav je možnost distanční účasti při zasedání orgánů společností a snížení odměn při častých absencích. Současně se také schválily nové vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

„Potřeba distančního způsobu projednávání a hlasování vyvstala s pandemií covidu, nicméně se tak urychlil přechod k modernějším formám komunikace,“ uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný a popsal, v čem schválené změny spočívají: „Díky změnám stanov všech devíti společností, které jsou začleněny do koncernu statutárního města Brna, zavádíme komplexní úpravu hlasování per rollam u představenstev a dozorčích rad, analogicky s tím, jak to u valných hromad umožňuje zákon o obchodních korporacích. V případě, že se člen orgánu nevyjádří ve lhůtě stanovené pro zaslání vyjádření k návrhu rozhodnutí, tak platí, že s návrhem nesouhlasí. A dále bude možné, aby tyto orgány jednaly pomocí technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku, typicky hlavně prostřednictvím videokonferencí.“

Ve stanovách městských společností došlo i k několika dalším změnám, kterými jsou:
•    Změna úpravy jednání za společnost, kdy za ni nyní jednají primárně dva členové představenstva, z nichž musí být vždy alespoň jeden předseda nebo místopředseda, a to ve všech věcech. Cílem této úpravy je zajistit, aby společnost nebyla vázána pouze na předsedu a místopředsedu, ale aby již na základě ujednání stanov byli oprávněni jednat (ve spojení buď s předsedou nebo místopředsedou představenstva) i ostatní řadoví členové představenstva.
•    Zavedení oprávnění valné hromady určit osobu, jež se bude moci zúčastnit jednání představenstva společnosti a na taková jednání po splnění podmínek daných stanovami být zvána. Oprávněnou osobou bude moci být pouze primátor města Brna nebo některý z jeho náměstků, přičemž tato osoba bude muset zachovávat povinnost mlčenlivosti uloženou stanovami společnosti. Mlčenlivost oprávněné osoby je prolomena na základě stanov společnosti ve vztahu k okruhu osob tam vymezenému.
•    Členem představenstva i dozorčí rady může nově být též právnická osoba.
•    Zjednodušení úpravy kontroly dozorčí rady vůči právním jednáním činěným představenstvem.  Kontrola dozorčí rady je ponechána v zákonném rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích.  Druhá důležitá a dnes schválená úprava je u vzorů smluv o výkonu funkce, což se týká odměn členů představenstva. „V případě, že se člen představenstva nebo dozorčí rady účastní alespoň 50 % z celkového počtu jednání konaných v konkrétním pololetí, náleží mu v následujícím kalendářním pololetí odměna ve výši 100 % odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce. Pokud je jeho přítomnost méně než 50 %, odměna bude zkrácena také na polovinu. V případě, že se zasedání nezúčastní vůbec, odměna za výkon funkce členu představenstva nebo dozorčí rady v následujícím kalendářním pololetí nenáleží,“ doplnil náměstek Tomáš Koláčný.

Členy koncernu statutárního města Brna jsou: SAKO Brno, a. s., STAREZ – SPORT, a. s., Brněnské komunikace, a. s., Technické sítě Brno, akciová společnost, Lesy města Brna, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.