Přeskočit na obsah

Hasiči pořídí komunikační jednotky pro snažší průjezd křižovatkami či vozidlový žebřík. Na jejich pořízení i na provoz stanic přispěje město

26. února 2020
Pět miliónů korun na provoz a vybavení, milion na pořízení vozidlových komunikačních jednotek, které usnadní vozidlům průjezd křižovatkami, a osm milionů na spolufinancování nákupu nového automobilového žebříku s dostupnou výškou 40 metrů. To je letošní příspěvek města na činnost Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Tři dotace ještě musí na základě dnešního návrhu rady schválit zastupitelstvo.

„Práce složek integrovaného záchranného systému si nesmírně vážím. Jsme v pravidelném kontaktu a snažíme se je podporovat, protože jsou nedílnou a důležitou součástí mechanismů, které zajišťují pokud možno bezproblémové fungování města,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.

„První z dotací je ve výši 5 miliónů a měla by být poskytnuta na provoz a vybavení jednotek požární ochrany, které působí na území města Brna. Konkrétně to tedy znamená, že je možné ji využít například na nákup ochranných prostředků, pohonných hmot, ale i potřebného vybavení, stejně jako na platbu nájemného na jednotlivých požárních stanicích i na opravy techniky,“ popsala Markéta Vaňková.

Na pořízení vozidlových komunikačních jednotek by měl jít milion korun. Jejich význam vysvětluje primátorka: „Mají velký význam pro plynulejší a bezpečnější průjezdy zásahových vozidel křižovatkami. Díky propojení s městským systémem mohou hasiči využít takzvanou zelenou vlnu. Zvláště důležité je to u těžkých speciálních vozidel, která mají kvůli své hmotnosti dlouhou brzdnou dráhu.“

„Rádi bychom také osmi miliony přispěli na nákup nového automobilového žebříku s dostupnou výškou 40 metrů,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Hasičský záchranný sbor chce pořídit žebřík s možností negativního zalomení posledního ramena, což je podstatné pro zvýšení variability zásahu. Bude také vybaven řiditelnou zadní nápravou, která umožňuje lepší manévrovatelnost zejména v úzkých průjezdech například na sídlištích.“ Tato technika je určena jak pro záchranu osob, tak pro samotné vedení zásahu. Kromě prostředků města Brna by měl být tento nákup spolufinancován Jihomoravským krajem, který by měl poskytnout 8 milionů, a samotným Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Ten se bude na podílet 9 miliony.

Podpora HZS JmK ze strany města Brna je v souladu s Koncepcí podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně, která byla schválena Zastupitelstvem města Brna v roce 2016 a aktualizována v listopadu 2019.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.