Gymnastická hala na Vojtově je krok od přístavby a rekonstrukce. Rada doporučila schválit dotaci na spolufinancování - Tiskový servis

Gymnastická hala na Vojtově je krok od přístavby a rekonstrukce. Rada doporučila schválit dotaci na spolufinancování

  • 26. srpna 2020
  • 2 minuty čtení

Radní doporučili zastupitelům schválit investiční dotaci ve výši 2 727 000 Kč na přístavbu a rekonstrukci haly ve Vojtově ulici, kde SK TART Moravská Slavia Brno trénuje moderní gymnastiku. Zastupitelé se už v loňském prosinci zavázali k dofinancování stavby, pokud klub získá finanční prostředky od MŠMT. To nyní přislíbilo více než 8 000 000 Kč.

Město tak reaguje na úspěch oddílu, kterému se podařilo uspět se žádostí o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To rozhodlo o poskytnutí částky 8 306 325 Kč. „Díky kofinancování z naší strany bude možné vybudovat malý gymnastický sál, převlékárny, sociální zázemí či nářaďovnu, ale také zateplit fasádu a přeložit stávající teplovod,“ řekl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a připomněl, že žadatel již městu doložil i provedený výběr dodavatele stavby a smlouvu o dílo včetně uzavřeného dodatku na provedení dalších prací souvisejících s projektem. Vysoutěžená cena včetně dodatku je 14 358 077,40 Kč vč. DPH.

SK TART Moravská Slavia Brno je v současné době tvořen 71 členkami, z nichž je 53 ve věku do 18 let.

„V rozpočtu statutárního města Brna jsou každoročně vyčleněny finanční prostředky na investiční dotace, které mají za cíl zkvalitnění sportovního prostředí ve městě Brně. Prioritně bývají podpořeny investiční akce, které jsou spolufinancovány také z jiných veřejných rozpočtů, například z úrovně ministerstev nebo z Jihomoravského kraje,“ doplnil informace radní Jaroslav Suchý.   

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Brno 26. 8. 2020

Další články z rubriky