Přeskočit na obsah

Gymnastická hala na Vojtově je krok od přístavby a rekonstrukce. Rada doporučila schválit dotaci na spolufinancování

26. srpna 2020
Radní doporučili zastupitelům schválit investiční dotaci ve výši 2 727 000 Kč na přístavbu a rekonstrukci haly ve Vojtově ulici, kde SK TART Moravská Slavia Brno trénuje moderní gymnastiku. Zastupitelé se už v loňském prosinci zavázali k dofinancování stavby, pokud klub získá finanční prostředky od MŠMT. To nyní přislíbilo více než 8 000 000 Kč.

Město tak reaguje na úspěch oddílu, kterému se podařilo uspět se žádostí o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To rozhodlo o poskytnutí částky 8 306 325 Kč. „Díky kofinancování z naší strany bude možné vybudovat malý gymnastický sál, převlékárny, sociální zázemí či nářaďovnu, ale také zateplit fasádu a přeložit stávající teplovod,“ řekl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a připomněl, že žadatel již městu doložil i provedený výběr dodavatele stavby a smlouvu o dílo včetně uzavřeného dodatku na provedení dalších prací souvisejících s projektem. Vysoutěžená cena včetně dodatku je 14 358 077,40 Kč vč. DPH.

SK TART Moravská Slavia Brno je v současné době tvořen 71 členkami, z nichž je 53 ve věku do 18 let.

„V rozpočtu statutárního města Brna jsou každoročně vyčleněny finanční prostředky na investiční dotace, které mají za cíl zkvalitnění sportovního prostředí ve městě Brně. Prioritně bývají podpořeny investiční akce, které jsou spolufinancovány také z jiných veřejných rozpočtů, například z úrovně ministerstev nebo z Jihomoravského kraje,“ doplnil informace radní Jaroslav Suchý.   

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.