Graffiti budou vznikat v Králově Poli legálně

  • 11. května 2022
Šeď a beton dopravních staveb může být skličující, proto opěrné zdi mostu a dva podchody na Křižíkově v Králově Poli budou zářit všemi barvami. Radní dnes schválili dohodu o přenechání těchto volných ploch ke tvorbě legálního graffiti.

Plocha opěrných zdí mostu na Křižíkově a dva podchody pod ním budou bezúplatně přenechány k užívání protistraně, která měla dohodu o užívání již s původním majitelem nemovitosti Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. „Graffiti již dávno nemusí být vnímáno jako vandalismus, ale naopak patří mezi svébytné druhy umění. Jen mu musíme vytvořit náležité podmínky pro vznik. K těm patří legální plochy, na nichž autoři tvoří. Taková právě vznikne na Křižíkově,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková

Budoucí uživatel bude odpovídat za používání vhodných barev a případnou škodu, která by vznikla využitím nevhodných druhů. Barvy či spreje rovněž nesmí narušovat strukturu zdí. „Graffiti také nebudou obsahovat vulgarismy, propagovat politická hnutí ani sloužit jako reklama. S těmito podmínkami tyto stěny předáváme k využívání brněnské graffiti scéně. Obrazy jistě rozzáří své okolí a zpříjemní cestu chodcům v této lokalitě. Smlouva bude uzavřena na tři roky,“ doplnila Markéta Vaňková

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy