Geografický informační systém města Brna zpřístupňuje dvě stovky aplikací a map. Teď o něm natočí video

  • 21. července 2021
V 90. letech byly položeny základy pro celoplošné digitální mapové pokrytí jihomoravské metropole a v roce 2005 se začal tvořit Geografický informační systém města Brna, který díky webovým technologiím umožnil tyto digitální mapy široce využívat. Systém se letos na podzim představí na Konferenci GIS Esri v ČR, propagační video o něm natočí firma ARCDATA PRAHA. Spolupracovat na něm bude i Magistrát města Brna.

Radní dnes schválili smlouvu mezi městem Brnem a společností ARCDATA PRAHA. Jejím předmětem je úprava podmínek vzájemné spolupráce při výrobě a užití propagačního videa, které představí Geografický informační systém města Brna (GISMB) a jeho vybrané části. Využito bude na Konferenci GIS Esri v ČR, kterou pořádá ARCDATA PRAHA 3. a 4. listopadu 2021. Jde o největší oborové setkání geoinformatiků v České republice, jež seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

„Smlouva je bezplatná. Město Brno umožní přístup realizačního týmu do svých prostor za účelem natáčení propagačního videa a poskytne součinnost zaměstnanců, firma ARCDATA PRAHA zajistí natáčecí tým a techniku. Vytvořené dílo budou moci obě smluvní strany používat ke svým dalším prezentačním účelům,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Budování GISMB začalo v roce 2005, první webová aplikace pro interní uživatele vznikla v roce 2006. Pracuje na něm především oddělení GIS Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna a společnost T-MAPY.

Systém staví na rozsáhlé datové základně, kterou tvoří podrobné ortofoto (vytvořené z leteckých snímků), digitální mapa města, 3D model budov nebo katastr nemovitostí. Na této základně je pak možné zobrazit různé tematické oblasti, jako je kultura, školství, sport, památky, investice, doprava, technické sítě, nemovitý majetek, odpadové hospodářství a mnoho dalších.

„Aby vše dobře fungovalo, je kromě bohatství dat zásadní jejich průběžná aktualizace a také uživatelsky přívětivé nástroje, které lidem usnadní práci s mapami. Aplikací je aktuálně asi 240, ty veřejné jsou dostupné na webu brno.cz/mapy nebo přímo gis.brno.cz, případně na data.brno.cz. V letech 2009 a 2015 získalo město Brno za vybudování tohoto systému významné ocenění na světové konferenci – cenu společnosti Esri SAG,“ upřesnil zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy