Přeskočit na obsah

Garáže ustoupí sportu. Vedle sokolského areálu by mohla vzniknout škola se sportovní halou

29. června 2022
Jde-li člověk kolem Husova sboru po Botanické k budově soudu, míjí nevzhledný pás zeminy se zbytky trávy a pomalovaný plechový plot. Za ním se skrývají garáže, jež jsou součástí venkovního areálu TJ Sokol Brno I. Sokolové městu navrhli, že převedou do jeho majetku pozemek s garážemi za korunu a město na něm postaví základní školu s víceúčelovou sportovní halou. Radní dnes souhlasili s vypsáním soutěže na její podobu.

Představitelé Tělocvičné jednoty Sokol Brno I již delší dobu zvažují, jakým způsobem zvelebit nedostatečně využívanou část venkovního areálu sousedící s Botanickou ulicí, kde se nyní nachází garáže. Dali proto městu Brnu podnět, že by zde mohla vzniknout sportovní základní škola. 

„Sokolové nám nabídli, že by mohli pozemek s garážemi převést do majetku města za 1 korunu. Město by tam pak postavilo základní školu s víceúčelovou sportovní halou. Za tento převod by TJ Sokol Brno I získala možnost bezúplatně využívat halu v odpoledních hodinách a o víkendech až do konce životnosti budovy,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Nabízený pozemek je v platném Územním plánu města Brna veden jako plocha s funkčním využitím pro rekreaci. Než se pustíme do stavby, bude nutné, aby se změnilo funkční využití na plochu pro veřejnou vybavenost, konkrétně školství. Jelikož ale zastupitelé návrh nového územního plánu vrátili k dopracování, platí zatím stále původní dokument, a nadto v něm nelze dělat změny. Vybudování nové školy tedy závisí na schválení nového územního plánu,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Na základě podnětu TJ Sokol Brno I Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem školství a mládeže Magistrátu města Brna zpracovala hmotovou studii, která v uvažované ploše prověřila možnost umístění 18třídní sportovní základní školy pro maximálně 540 žáků. Pro nalezení nejlepšího urbanisticko-architektonického řešení a zároveň zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace KAM doporučuje vypsat jednofázovou užší projektovou soutěž na návrh podoby novostavby včetně přilehlých prostranství. To by bylo předmětem první etapy projektu. Ve druhé etapě bude ideově řešena úprava předprostoru okolních významných památkově chráněných veřejných staveb – Nejvyššího soudu ČR, Masarykova studentského domova a Husova sboru,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal. „Hmotová studie se věnovala také otázce parkování a navrhuje doplnit budovu školy o podzemní garáže. Celkem by se mělo jednat o 128 parkovacích míst, z toho 6 pro lidi s handicapem,“ doplnil Petr Hladík.

„Možné propojení sportovního areálu TJ Sokol Brno I se školským zařízením nabízí možnost vybudovat sportovní základní školu s obrovskými možnostmi využití ostatních sportovišť včetně venkovního hřiště. Chceme-li přitáhnout ke sportu co nejvíce lidí, musí tu existovat infrastruktura nejen pro profesionály, ale právě i pro děti od útlého věku,“ myslí si radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Nyní KAM vypracuje soutěžní podmínky a zadání urbanisticko-architektonické jednofázové užší projektové soutěže a předloží je Radě města Brna ke schválení. Kancelář také organizačně zajistí další průběh soutěže. Vypsána by mohla být v říjnu.


 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.