Finanční podpora dvou investic pomůže hladšímu průběhu výstavby velkého městského okruhu

  • 26. srpna 2020
Dát Dopravnímu podniku města Brna dotace na manipulační trolejbusovou trať Jedovnická a prodloužení ostrůvku zastávky Konečného náměstí doporučili zastupitelstvu brněnští radní. Uvedené investice jsou vyvolané většími projekty města – VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. Město chce dopravní podnik podpořit částkou 33 630 000 korun.

 

Před pracemi na Velkém městském okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova je nutné vybudovat manipulační trolejbusovou trať Jedovnická a veřejné osvětlení. „Tento projekt je nezbytný pro zajištění řádné dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou v době, kdy kvůli budování velkého městského okruhu budou značně omezeny linky projíždějící ulicemi Gajdošova, Tomkovo náměstí a Provazníkova,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Na tento projekt by Dopravní podnik města Brna mohl získat dotaci 33 milionů korun.

 

Prodloužení tramvajového ostrůvku na zastávce Konečného náměstí ve směru na Bystrc musí DPMB stihnout před zahájením druhé etapy výstavby VMO Žabovřeská. „V rámci této fáze stavby velkého městského okruhu plánujeme úplnou výluku tramvají na trati podél Žabovřeské. Kvůli tomu bude více linek jezdit přes Veveří. Aby bylo možné odbavit zvýšený počet tramvají a zachovat komfort pro cestující, potřebujeme prodloužit tramvajový ostrůvek. Zastupitelstvu jsme doporučili schválit dotaci ve výši 630 000 korun,“ dodal Kratochvíl.

 

Mgr. Anna Dudková

Magistrát města Brna

Tiskové středisko

tel.: +420 542 172 272

mobil: +420 770 179 563

e-mail: dudkova.anna@brno.cz

 

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy