Festival výloh nebo přehlídka herní tvorby. Město rozhodlo o dotacích pro kreativce

  • 19. ledna 2022
Celkem sedm projektů dosáhlo na finanční příspěvek v prvním ročníku dotačního programu na podporu kulturních a kreativních odvětví. Město prostřednictvím dotačního titulu „Pro Kreativní Brno“ podpořilo například unikátní projekt Festival výloh nebo výstavu studentské tvorby videoher. Jednotlivé projekty budou realizovány v průběhu letošního roku.

Dotační titul má za cíl podporu podnikání a systematický rozvoj kreativních odvětví, propagaci brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a podporu nových aktivit kreativců s přínosem pro společnost. Dalšími vítanými přínosy programu jsou usnadnění spolupráce jednotlivých aktérů z oblasti kreativních odvětví či zapojení místních kreativců do tzv. inovačního ekosystému města i České republiky.

Do dotačního programu přihlásili brněnští kreativci celkem 15 projektů. Žádosti o podporu musely spadat do jedné ze čtyř definovaných oblastí: propagace, edukace, veřejného prostoru a specifického zacílení dle aktuálních potřeb města nebo kreativního odvětví. Sběr žádostí probíhal na konci roku 2021, následně jednotlivé návrhy po věcné stránce prověřila hodnotící komise, která zároveň vybrala sedm úspěšných projektů. Nakonec dotace pro vybrané projekty schválilo městské zastupitelstvo.

„I díky podpoře od města se tak v letošním roce uskuteční Festival výloh. Ten proběhne v Brně formou soutěže, během níž budou pod dohledem veřejnosti vznikat návrhy na vyplnění výloh v ulicích města. Finanční příspěvek obdržel rovněž spolek Herní klastr, jenž hodlá uspořádat přehlídku studentské tvorby videoher. Výstava představí hry, které vznikly v prostředí brněnských středních a vysokých škol a volnočasových kroužků,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Výše finanční podpory na jeden projekt se pohybuje mezi 23 až 200 tisíci korun, celkový rozpočet titulu pak činí 1 milion korun. „První ročník dotačního programu ukázal, že o finanční podporu je mezi kreativci zájem. Jsme rádi, že prostřednictvím transparentního systému podpory podnikání můžeme pomoct rozvoji kreativního průmyslu v Brně. Zároveň se těšíme na výslednou realizaci podpořených projektů,“ dodal Tomáš Koláčný.

Poskytnutí finančních příspěvků musí ještě schválit lednové zastupitelstvo.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy