Přeskočit na obsah

Evropský olympijský festival mládeže: K pořadatelství Brno povede nově jmenovaný přípravný výbor

05. února 2020
Pod žhnoucím červencovým sluncem plápolá olympijský oheň. Na stožár stoupá vítězná vlajka, v ideálním případě ta česká. Takový obrázek by se brněnských sportovišť mohl za pět let skutečně týkat. Město se totiž už potřetí uchází o pořadatelství Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF). Pokud jeho kandidatura vyjde, přivítá špičkové evropské sportovce do 18 let v roce 2025. O hladký průběh kandidatury se bude starat přípravný výbor, který dnes jmenovali radní.

„Jde o další krok směrem k tomu, abychom v Brně už za pět let opravdu hostili tuto prestižní evropskou akci. V září loňského roku jsme jmenovali řídicí výbor, nyní jsme ze zástupců STAREZ-SPORT, Magistrátu města Brna a Českého olympijského výboru utvořili přípravný výbor, který bude mít na starosti veškerou exekutivu spjatou s kandidaturou,“ přiblížil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

V průběhu roku 2020 je nutné vytvořit kompletní podhoubí projektu, tzn. uzavřít předběžné dohody například se sportovními areály, univerzitami nebo hotely, zpracovat základní koncept a na jeho základě tzv. Kandidátský dokument. „Výhodou je, že příští rok se festival odehraje v Banské Bystrici a že jsou jeho pořadatelé ochotní podělit se s námi o nabyté zkušenosti,“ podotkl Jaroslav Suchý.

Loni na podzim došlo k aktualizaci Charty EYOF, podle které se organizátoři řídí. Kandidátská města mají zcela nově poměrně volnou ruku v předložení svého návrhu výběru sportů. Brno tak – pokud uspěje – bude první pořadatel, který si zvolí sporty dle svého uvážení, preferencí a potřeb. Dodržet musí jen podmínku, že zahrne nejméně pět individuálních sportů a nejméně tři týmové sporty. Všechny sporty v programu musí být pro chlapce i pro dívky.

Letní a Zimní evropský olympijský festival mládeže představují vrcholnou událost mladých sportovců ve věku 14 až 18 let. O vysoké prestiži festivalů svědčí také to, že jejich součástí jsou slavnostní zahajovací a závěrečné ceremoniály, po dobu jejich trvání hoří olympijský oheň, nechybějí sliby sportovců a rozhodčích, při vyhlašování nejlepších závodníků zní na počest vítězů státní hymna a na stožáry stoupají vlajky všech medailistů. Všechny kroky spojené s výběrem pořádajícího města jsou obdobné jako u výběru měst kandidujících na uspořádání olympiády – podpora národního olympijského výboru, podpora statutárních orgánů měst, regionu, prohlídka kvality sportovišť a zázemí pro sportovce, hlasování všech členských zemí apod.

Letní sporty měly soutěžní premiéru v roce 1991 v Bruselu, zimní o dva roky později v Aostě. Letních edic této akce se účastní přibližně 3600–4000 účastníků a funkcionářů, zimních edic 1600–1800. Účastníci přijíždějí ze zhruba 45 zemí světa.

Evropské olympijské festivaly mládeže se konají ve dvouletých cyklech a vždy v lichých letech. Město Brno již kandidovalo na uspořádání EYOF v roce 2013 a 2015. Při volbě pořadatelského města na uspořádání EYOF 2013 prohrálo s nizozemským Utrechtem v poměru 22:23, pořadatelství EYOF 2015 získalo Tbilisi (Gruzie). Záměr uspořádání letního Evropského festivalu mládeže 2025 schválilo Zastupitelstvo města Brna 10. dubna 2018. Definitivně o pořádajícím městě rozhodne Evropský olympijský výbor letos v listopadu.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.