Emeritní tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký převezme v rakouském hlavním městě prestižní Čestné vyznamenání města Vídně, které mu bylo uděleno loni. Dopravu na odložený ceremoniál a náklady na cestovní pojištění uhradí město

  • 29. září 2021
Na začátku roku 2020 bylo dnes již emeritnímu tajemníkovi MMB Pavlu Loutockému uděleno prestižní ocenění – Čestné vyznamenání města Vídně. Slavnostní ceremoniál jeho předání na vídeňské radnici, který byl několikrát odsunut kvůli pandemii covidu-19, se uskuteční 22. října 2021. Jeho součástí bude také společný oběd v prostorách radnice. Cestu na slavnostní akt zajistí emeritnímu tajemníkovi a jeho ženě město Brno služebním autem MMB, uhradí také 180 Kč za cestovní pojištění. Dnes to posvětili brněnští radní.

Čestné vyznamenání města Vídně, tedy Ehrenzeichen der Stadt Wien, se uděluje osobnostem, které významnou měrou dlouhodobě přispívají k rozvoji a prohlubování vztahů s městem Vídní.

„K takovým osobnostem nepochybně patří také emeritní tajemník brněnského magistrátu Pavel Loutocký. Od chvíle, kdy Vídeň a Brno podepsaly v roce 1998 memorandum o spolupráci, usiloval o to, aby se úspěšně rozvíjela v mnoha oblastech, včetně té, která mu byla nejbližší, tedy v komunální politice. Účastnil se oficiálních návštěv i pracovních jednání ve Vídni, v Brně pak také hostil ředitele vídeňského magistrátu. Výčet jeho aktivit, včetně odborných exkurzí a studijních cest, které posléze zhodnotil při modernizaci fungování brněnského magistrátu, by byl opravdu dlouhý. Ocenění, k němuž mu ještě jednou co nejsrdečněji blahopřeji, mu právem náleží. Jeho odlesk jistě dopadne i na město Brno,“ zdůraznila primátorka města Brna Markéta Vaňková.       

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy