Přeskočit na obsah

Ekologie i komfort pro návštěvníky. Dotace pomůže s úpravami cest na Ústředním hřbitově

13. září 2023

Dlouho připravovaná rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna dostává jasné obrysy. Po přepracování projektové dokumentace dnes radní schválili podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027.

Nejen špatný technický stav, ale také nehospodárné zacházení se srážkovou vodou byly východiskem projektu na opravu a úpravu cest na největším brněnském hřbitově. „Hlavním cílem je zlepšit zadržování vody v městské krajině a hospodaření s ní. Díky tomu se zlepší klimatické vlastnosti celého hřbitova a srážky budou maximálně využité pro zavlažování stromů a keřů,“ nastínil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý a dodal: „Stávající systém odvodnění nevyhovuje potřebám zeleně, navíc velmi zatěžuje městský kanalizační systém. Nově budou cestičky propustné a budou závlahu odvádět k okolní vegetaci, hlavně stromům. Dešťovka, která se nevstřebá tímto způsobem, se odvede pomocí sběrného potrubí do podzemní retenční nádrže. Vodu tak využijeme pro další zalévání.“

Součástí záměru je rekonstrukce všech inženýrských sítí (plynovod, vodovod, sdělovací a elektro vedení, osvětlení). Místo stávajících nepropustných asfaltových cestiček vzniknou štěrkové retenční trávníky. Celkem dojde k redukci nepropustných povrchů o 61 %. Zbylé cesty je nutné zachovat zpevněné kvůli požadavkům památkové ochrany a provozních potřeb hřbitova.

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 401 032 241 korun. Dotace Ministerstva životního prostředí se odhaduje na 243 882 062 korun, což je 95 % z celkových způsobilých výdajů, které definuje dotační výzva. Spolufinancování města by tak bylo ve výši 157 150 178 korun.

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.