Přeskočit na obsah

Ekodotace pomáhají lidem oživit brněnská nábřeží nebo zvelebit vnitroblok

26. ledna 2022
Nábřežít! a Vnitroblok! patří k tradičním brněnským ekodotacím a v letošním roce pokračují a pomáhají zvelebovat nábřeží řek a společných zelených prostor. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit vybrané projekty těchto dvou zelených programů na letošní rok.

Dotační program Nábřežít! poskytuje občanům prostor k tomu, aby přinášeli společenské vyžití ke břehům brněnských řek. Snahou je utužovat komunitní vztahy obyvatel a motivovat aktivní lidi, kteří se z vlastní iniciativy snaží kultivovat okolní prostředí tvořené veřejnou zelení i vztahy mezi spoluobčany. „Svratka, Svitava i Ponávka mají Brňanům co nabídnout a jsem rád, že se hlásí mnoho lidí se zajímavými projekty, jež oživují jejich nábřeží. Zároveň vzniká mnoho nových ploch, na nichž se akce mohou konat – mezi nimi najdeme například nový park v Komárově. Ten vznikl v rámci revitalizace Ponávky. V letošním roce podpoříme 9 projektů celkem 225 tisíci korunami,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dotační výzvy v programech Nábřežít! a Vnitroblok! trvaly od 15. září do 31. října loňského roku. „Celkem letos podpoříme 10 projektů u Vnitroblok! celkovou částkou 2 102 308 korun. U Nábřežít! půjde o 9 projektů. Tyto dotační programy fungují v Brně již od roku 2018 v prvním případě a 2017 ve druhém a těší se velkému zájmu obyvatel,“ doplnil Petr Hladík. Ekologická řešení jsou klíčová pro budoucnost města. Patří také mezi zásadní součásti akčního plánu #PripravBrno, v němž se Brno zavázalo snížit emise oxidu uhličitého ve městě do roku 2030 o 40 %.

Rozvoj ploch veřejné zeleně primárně ve vnitroblocích je cílem dotačního programu Vnitroblok! Zvelebení sídelní zeleně přímo v srdci komplexní výstavby podporuje rekreační a pobytové aktivity obyvatel domů. Dotace podporuje kromě samotné zelené výsadby i hospodaření se srážkovou vodou a také drobný mobiliář, který zpříjemní pobyt ve vnitrobloku.

Rada města Brna schválila těchto deset projektů:
Zelená nemocnice – ozelenění areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II  
Revitalizace vnitrobloku Domažlická 6
Společenství vlastníků bytů Renneská třída 13
Vnitroblok Antonínská 10 Brno
Revitalizace zeleně Ostružinová – jih
Vytvoření zahrady pro komunitní setkávání ve vnitrobloku Údolní 54
Revitalizace přilehlých pozemků k domu Sentická 1 a 3, Brno
Oživení zeleně ve dvoře (vnitrobloku) Anenská 2
Revitalizace vnitrobloku, Brno, Čápkova 44
Oživení vnitrobloku Vodova 2544/74

Projekty dotačních programů Nábřežít! i Vnitroblok! musí schválit Zastupitelstvo města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.