Přeskočit na obsah

Ekodotace pomáhají lidem oživit brněnská nábřeží nebo zvelebit vnitroblok

26. ledna 2022

Nábřežít! a Vnitroblok! patří k tradičním brněnským ekodotacím a v letošním roce pokračují a pomáhají zvelebovat nábřeží řek a společných zelených prostor. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit vybrané projekty těchto dvou zelených programů na letošní rok.

Dotační program Nábřežít! poskytuje občanům prostor k tomu, aby přinášeli společenské vyžití ke břehům brněnských řek. Snahou je utužovat komunitní vztahy obyvatel a motivovat aktivní lidi, kteří se z vlastní iniciativy snaží kultivovat okolní prostředí tvořené veřejnou zelení i vztahy mezi spoluobčany. „Svratka, Svitava i Ponávka mají Brňanům co nabídnout a jsem rád, že se hlásí mnoho lidí se zajímavými projekty, jež oživují jejich nábřeží. Zároveň vzniká mnoho nových ploch, na nichž se akce mohou konat – mezi nimi najdeme například nový park v Komárově. Ten vznikl v rámci revitalizace Ponávky. V letošním roce podpoříme 9 projektů celkem 225 tisíci korunami,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dotační výzvy v programech Nábřežít! a Vnitroblok! trvaly od 15. září do 31. října loňského roku. „Celkem letos podpoříme 10 projektů u Vnitroblok! celkovou částkou 2 102 308 korun. U Nábřežít! půjde o 9 projektů. Tyto dotační programy fungují v Brně již od roku 2018 v prvním případě a 2017 ve druhém a těší se velkému zájmu obyvatel,“ doplnil Petr Hladík. Ekologická řešení jsou klíčová pro budoucnost města. Patří také mezi zásadní součásti akčního plánu #PripravBrno, v němž se Brno zavázalo snížit emise oxidu uhličitého ve městě do roku 2030 o 40 %.

Rozvoj ploch veřejné zeleně primárně ve vnitroblocích je cílem dotačního programu Vnitroblok! Zvelebení sídelní zeleně přímo v srdci komplexní výstavby podporuje rekreační a pobytové aktivity obyvatel domů. Dotace podporuje kromě samotné zelené výsadby i hospodaření se srážkovou vodou a také drobný mobiliář, který zpříjemní pobyt ve vnitrobloku.

Rada města Brna schválila těchto deset projektů:
Zelená nemocnice – ozelenění areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II  
Revitalizace vnitrobloku Domažlická 6
Společenství vlastníků bytů Renneská třída 13
Vnitroblok Antonínská 10 Brno
Revitalizace zeleně Ostružinová – jih
Vytvoření zahrady pro komunitní setkávání ve vnitrobloku Údolní 54
Revitalizace přilehlých pozemků k domu Sentická 1 a 3, Brno
Oživení zeleně ve dvoře (vnitrobloku) Anenská 2
Revitalizace vnitrobloku, Brno, Čápkova 44
Oživení vnitrobloku Vodova 2544/74

Projekty dotačních programů Nábřežít! i Vnitroblok! musí schválit Zastupitelstvo města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.