Dvě tramvaje a šest trolejbusů zamíří jako dar z Brna do partnerského Charkova

  • 02. května 2022
Město Brno spolu s dopravním podnikem dodá na Ukrajinu dvě tramvaje a šest trolejbusů. Část z nich dnes symbolicky na Komenského náměstí převzal zástupce charkovské samosprávy Alexey Yurievich Palant. Příprava na transport do Charkova zabere jen několik dní.

„Válkou těžce poškozený Charkov, který je naším partnerským městem, potřebuje nutně obnovit infrastrukturu a veřejné služby. Jednou z forem účinné a rychle realizovatelné pomoci je darování tramvají a trolejbusů. Oslovila jsem tedy Dopravní podnik města Brna, jestli může poskytnout vozidla, která se chystá v rámci obnovy vozového parku vyřadit. Výsledkem je, že máme okamžitě k dispozici dvě tramvaje typu T3 a šest trolejbusů typu 14Tr. Současně se podařilo dohodnout se společností Gepard Express, jež pro nás vozila na Ukrajinu materiální pomoc, že je schopna přibližně v horizontu týdne zajistit dopravu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Jde o vozidla, která jsou u nás stále v provozu, ale jsme schopni je bez vlivu na kvalitu služeb postrádat. Prochází pravidelným servisem, takže i když pochází z 80. a 90. let minulého století, díky svému dobrému stavu mohou ještě dlouhá léta sloužit,“ doplnil informace generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

„Opět pojedeme do města Mostyska, které leží 12 kilometrů od polských hranic a asi 60 kilometrů od Lvova. Zde proběhne překládka na širokorozchodné vagóny. Tramvaje je nutné odvézt do dílen, kde proběhne změna jejich rozchodu, aby mohly být v Charkově použity, trolejbusy mohou teoreticky vyjet hned. Do města se pak vozidla převezou, jakmile nebude hrozit jejich zničení, protože se zde stále bojuje. Ještě se také bude jednat, jestli mezitím budou dočasně použita na jiném místě,“ sdělil šéf společnosti Gepard Express Albert Fikáček.

Darování vozidel musí ještě schválit orgány Dopravního podniku města Brna.

Nejnovější tiskové zprávy