Dvě školní budovy v Maloměřicích se dočkají zateplení a nových oken, starší z nich také vzduchotechniky a rekonstrukce topení i kanalizace

  • 30. září 2020
Do dvou let by měly projít velkou rekonstrukcí za téměř 60 milionů korun obě školní budovy Základní školy Hamry 12 v Maloměřicích. Rada města Brna dnes projednala potřebné projekty a doporučila zastupitelstvu je schválit a souhlasit s přípravou žádostí o dotaci.

„V obou budovách, tedy na Hamrech 12 a na Obřanské 7, plánujeme zateplení obvodového pláště a střechy a výměnu oken. Ve starším objektu Hamry, jehož část je z roku 1924, proběhne navíc zavedení vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla a kompletní rekonstrukce otopné soustavy a kanalizace,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 59 060 985 Kč vč. DPH, dotace by měly být ve výši 8,2 milionu Kč vč. DPH (stavební úpravy) a 3,3 milionu Kč vč. DPH (vzduchotechnika). Podávat se budou dvě samostatné žádosti, zvlášť na zateplení a na vzduchotechniku, a to z důvodu možnosti získání vyšší částky – u zateplení činí dotace 40 % ze způsobilých výdajů, u samostatného opatření vzduchotechniky pak 70 %. Zpracování projektové dokumentace, včetně aktualizace a dalších dokladů k žádosti, ve výši 450 000 korun vč. DPH spolufinancovala městská část Brno – Maloměřice a Obřany, která se také bude spolupodílet na financování akce částkou 8 milionů korun vč. DPH.

„Cílem projektu je zajistit úsporu energie a zvýšit komfort budovy pro konečné uživatele. Z hlediska ochrany životního prostředí se sníží produkce znečišťujících látek,“ uvedl radní pro oblast školství Jaroslav Suchý a dodal: „Administrace žádostí včetně schválení může trvat půl roku, osmnáct měsíců pak připadne na samotnou realizaci. Předpokládáme, že výuka v obou budovách by měla být narušena minimálně.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy