Přeskočit na obsah

Družstevní bydlení: Základem družstev bude město a jeho firmy, první tři lokality už by se mohly začít připravovat i na vstup lidí-družstevníků

19. ledna 2022

Už v tomto roce chce Brno zakládat družstva u lokalit, které jsou v projektové přípravě družstevního bydlení nejdál. Radní dnes doporučili zastupitelům, aby schválili memorandum s městskými firmami CD CENTRUM COMS a Teplárny Brno. Právě ty by vytvořily společně s městem základ družstev, do kterých by po kolaudaci domu a vypořádání vkladu zakladatelů mohli vstoupit samotní zájemci o družstevní bydlení.

V rámci přípravy plánované družstevní bytové výstavby je třeba pro každou lokalitu zřídit jedno či více bytových družstev (v případě, že bude výstavba rozdělena na etapy), která budou na území statutárního města Brna realizovat na základě bankovních úvěrů družstevní bytovou výstavbu pro cílovou skupinu obyvatel.

„Protože k založení družstva jsou potřeba minimálně tři členové, uzavírá město memorandum s Teplárnami Brno a CD CENTRUM COMS, což jsou společnosti, které město ze 100 % vlastní. Nově založená družstva dostanou prvotní půjčku od Tepláren Brno, která pokryje náklady přípravy výstavby do té doby, než si družstva sjednají úvěr na výstavbu u bank,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna pro bydlení Jiří Oliva.

Účast společností CD CENTRUM COMS, a. s., a Teplárny Brno, a. s., bude po kolaudaci ukončena. Statutární město Brno pak bude členem družstva po nutnou dobu, stanovenou na základě požadavku banky financující úvěr. „Budeme chtít, aby banky financovaly cca 90 % nákladů výstavby, zbylých cca 10 % potom budou skládat jednotliví družstevníci formou členského vkladu. Lidé tedy budou potřebovat do začátku mnohem menší sumu peněz, než kdyby si brali hypotéku. Družstevní bydlení je totiž zejména pro pracující, kteří sice normálně vydělávají, ale na tržní byt v dnešní době už nedosáhnou,“ doplnil Jiří Oliva.

Družstevní výstavba se týká těchto lokalit:
1. V Aleji (Holásky) se plánuje vybudování novostavby bytového domu s 33 byty.
2. Kamenný vrch II zahrnuje v 1. etapě výstavbu cca 350 družstevních bytů v městské části Nový Lískovec nad ulicí Petra Křivky.
3. Dřevopodnik je situován mezi ulicemi Křenová, Rumiště a Mlýnská. Odhadována je výstavba 200 bytů.
4. Bytová výstavba v Přízřenicích se týká ulice Moravanské s 300 družstevními byty.
5. Bytová výstavba Francouzská je situována do vnitrobloku a odhadována na 90 bytů.
6. U záměru Na Kaménkách (Černovice) se počítá s výstavbou 380 bytů.

„Nejdále jsou v přípravě lokality V Aleji, Francouzská a 1. etapa výstavby na Kamenném vrchu. Mimo zhruba 500 zájemců, kteří již o členství v družstvu projevili zájem v první výzvě, budou mít lidé možnost se do programu přihlásit na základě další výzvy, neboť připravujeme výstavbu mnohem více bytů, než je v současnosti evidovaných zájemců. Kritéria a další dostupné informace jsou zveřejněny na stránkách www.bydleni.brno.cz,“ dodal Jiří Oliva.

„Situace na trhu s bydlením je v celé České republice složitá, ale v Praze a v Brně, které k sobě jako perspektivní místa k životu z hlediska ekonomiky a služeb přitahují mladé lidi z celého regionu i ze zahraničí, je patrně nejpalčivější. Družstevní bydlení, které Brno připravuje už několik let, považuji za jeden z efektivních kroků, jak lidem k dostupnějšímu bydlení pomoci. Vedle toho pomáháme urychlit i soukromou výstavbu – už rok spolupracujeme s investory. Jejich projekty připomínkujeme už v zárodku, ještě před tím, než vstoupí do povolovacích procesů. Lépe a rychleji, bez zbytečných administrativních průtahů tak nalezneme shodu na tom, jak má zastavěné území vypadat. Řešíme přitom i potřebnou infrastrukturu jako komunikace, zeleň nebo třeba mateřské školy. Ty buď investor postaví a předá městu, nebo na ně poskytne příspěvek,“ shrnula na závěr primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.