Druhá kopule hvězdárny je nově majetkem města

  • 01. července 2020
Jednou z dominant vrcholu Kraví hory jsou dvě kopule z let 1949 až 1954 o průměru 8 metrů, které stojí na západní straně nové budovy Hvězdárny a planetária Brno. Severní kopule přitom nebyla v majetku města Brna, nýbrž Masarykovy univerzity jako její odborné pracoviště pro studenty a pracovníky Přírodovědecké fakulty. Situace se nyní změnila.

Došlo k využití unikátní možnosti, jak po sedmdesáti letech sjednotit celý areál svěřený hvězdárně do užívání. Již nyní kopuli obklopují městské pozemky a její infrastruktura je závislá na infrastruktuře Hvězdárny a planetária Brno (vodovod, odpady, přístup). Nejvhodnějším postupem se jevil přímý odprodej kopule Masarykovou univerzitou statutárnímu městu Brnu a následné svěření kopule do užívání hvězdárně.

„Kopule a její vybavení bude i nadále rozhodně sloužit k astronomickým účelům, tedy pro komentovaná pozorování pro laické návštěvníky hvězdárny, odborná pozorování realizovaná pracovníky a spolupracovníky Hvězdárny a planetária Brno, na základě dohody o spolupráci pak i odborná pozorování studentů a pracovníků Masarykovy univerzity. Spodní patro postupně hodláme přeměnit v klubovnu, kde se budou scházet astronomické kroužky, univerzity třetího věku, členové pobočky České astronomické společnosti, eventuálně se zde budou odehrávat další, výjimečné akce související s propagací města jako centra vědy, výzkumu a inovací,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Cena za objekt s ohledem na odhad ceny nemovitosti, zůstatkovou cenu mobiliáře a technických investic byla 4,270 milionů Kč a byla hrazena z rozpočtu statutárního města Brna.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy