Přeskočit na obsah

Druhá kopule hvězdárny je nově majetkem města

01. července 2020

Jednou z dominant vrcholu Kraví hory jsou dvě kopule z let 1949 až 1954 o průměru 8 metrů, které stojí na západní straně nové budovy Hvězdárny a planetária Brno. Severní kopule přitom nebyla v majetku města Brna, nýbrž Masarykovy univerzity jako její odborné pracoviště pro studenty a pracovníky Přírodovědecké fakulty. Situace se nyní změnila.

Došlo k využití unikátní možnosti, jak po sedmdesáti letech sjednotit celý areál svěřený hvězdárně do užívání. Již nyní kopuli obklopují městské pozemky a její infrastruktura je závislá na infrastruktuře Hvězdárny a planetária Brno (vodovod, odpady, přístup). Nejvhodnějším postupem se jevil přímý odprodej kopule Masarykovou univerzitou statutárnímu městu Brnu a následné svěření kopule do užívání hvězdárně.

„Kopule a její vybavení bude i nadále rozhodně sloužit k astronomickým účelům, tedy pro komentovaná pozorování pro laické návštěvníky hvězdárny, odborná pozorování realizovaná pracovníky a spolupracovníky Hvězdárny a planetária Brno, na základě dohody o spolupráci pak i odborná pozorování studentů a pracovníků Masarykovy univerzity. Spodní patro postupně hodláme přeměnit v klubovnu, kde se budou scházet astronomické kroužky, univerzity třetího věku, členové pobočky České astronomické společnosti, eventuálně se zde budou odehrávat další, výjimečné akce související s propagací města jako centra vědy, výzkumu a inovací,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Cena za objekt s ohledem na odhad ceny nemovitosti, zůstatkovou cenu mobiliáře a technických investic byla 4,270 milionů Kč a byla hrazena z rozpočtu statutárního města Brna.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.