Dozorčí rada Nemocnice Milosrdných bratří – za účasti 1. náměstka primátora P. Hladíka

  • 20. září 2016 16:00
  • Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3