Dotace z rozpočtu města bude možné použít i na pokrytí nákladů a ztrát v souvislosti s koronavirovou pandemií

  • 17. dubna 2020
Město Brno pomůže těm, kterých se negativně dotkla opatření k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 a kteří jsou zároveň příjemci dotací z rozpočtu města. O změně účelů již poskytnutých dotací rozhodnou zastupitelé příští týden.

Ve vedení města jsme dnes schválili záměr změny účelů poskytnutých dotací z rozpočtu města Brna, které budou moci příjemci využít výjimečně i na možné pokrytí nákladů na provoz a vzniklé ztráty v souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Znamená to tedy, že v případech, u nichž to bude možné, dojde ke změně a rozšíření účelů poskytnutých peněz. Peníze tak bude možné využít na pokrytí nákladů na provoz a vzniklých ztrát jako následku přijatých opatření. 

 „Pokud by tuto formu pomoci nebylo možné vyřešit dodatkem ke smlouvě, budeme s každým subjektem hledat individuální řešení tak, aby původně alokované peníze mohl řádně využít. Chceme totiž umožnit opravdu všem příjemcům dotací z rozpočtu města Brna využít tyto finance na zmírnění dopadů a krytí ztráty způsobené pandemií COVID-19,“ doplnil informace náměstek primátorky Tomáš Koláčný.


Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162

Nejnovější tiskové zprávy