Přeskočit na obsah

Dotace z Fondů EHP a Norska na obnovu Arnoldovy vily je formálně stvrzena. Běží už i některé činnosti spojené s úpravou okolí

14. května 2021
Obnova Arnoldovy vily dosáhla dalšího důležitého, byť formálního milníku. Muzeum města Brna, které má památkově chráněnou budovu ve správě, obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo financí tak vyhovělo žádosti o grant na realizaci projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily. Financován bude z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Současně běží práce spojené s plánovanou rekonstrukcí a úpravou okolí vily.

Informace o přidělení dotace z Fondů EHP a Norska, která má přibližně ze třetiny pokrýt náklady spojené s obnovou památkově chráněné Arnoldovy vily v Černých Polích, byla známa počátkem dubna. Nyní byl celý proces úspěšně formálně dokončen. Muzeum města Brna jako správce objektu totiž obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jímž Ministerstvo financí vyhovělo žádosti o grant na realizaci projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily. Dotace činí celkem 38 500 000 korun, tedy přesně 32,79 % celkových způsobilých výdajů. Je to maximum, které bylo možné obdržet dle pravidel v programovém období 2014–2021. Z toho z Fondů EHP a Norska je poskytnuto 32 725 000 Kč (27,87 %) a ze státního rozpočtu 5 775 000 Kč (4,92 %). Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 117 406 831 Kč, na kofinancování zbývá 78 906 831 Kč (67,21 %). Dotaci je možné čerpat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2024, kdy musí být projekt dokončen.

Projektový tým pracoval na přípravě žádosti od roku 2018, podána byla v dubnu 2020 v rámci programu Kultura, oblast Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví. Proces hodnocení projektových žádostí do vydání rozhodnutí zabral jeden rok. Z celkového počtu 135 žádostí se dostalo podpory pouze 16 z nich. Vedle našeho projektu obdržel prostředky v Jihomoravském kraji kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK farnosti Bučovice. Dalšími muzejními institucemi podpořenými v rámci této výzvy jsou například Židovské muzeum v Praze, Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Muzeum umění Olomouc.

„Kromě samotné rekonstrukce vily a její proměny na Centrum dialogu je i nadále plánována revitalizace stávající zahrady a její rozšíření o další pozemek, který muzeum získalo na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna do užívání. Dojde tak k propojení se zahradou sousední vily Löw-Beer a vznikne tak zcela nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Na tyto parkové úpravy není možné využít prostředky z takzvaných Norských fondů. Ale už na podzim by mohla být vypsána výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde se chceme ucházet o dotaci, která by městu pomohla s financováním našeho záměru,“ doplnil informace 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Některé činnosti spojené s úpravou okolí Arnoldovy vily již běží. „Dokončuje se projekt podoby spojovací parcely mezi zahradami Arnoldovy vily a vily Löw-Beer, který má být odevzdán do poloviny června. V blízkosti vily vznikne také nový objekt. Jeho zděná část zahrnuje sklad zahradní techniky, zahradnickou dílnu, WC návštěvníků zahrady a kuchyňku jako zázemí pro catering. Současně bude postaven i skleněný pavilon, jenž má být využíván na krátkodobé výstavy v areálu zahrady, na společenské, edukativní i odborné akce, nyní pořádané v areálu vily Tugendhat,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Centrum dialogu má být určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Probíhat zde má výstavní, vzdělávací, badatelská, volnočasová a komunitní činnost. „Chceme zde vybudovat stálou expozici o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda, ale i infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování moderní brněnské architektury. Také by se sem mělo přestěhovat Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. Revitalizovaná budova má mít multifunkční sál, prostory pro workshopy a sympozia nebo co-workingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí. Počítáme i s kavárnou,“ nastínil budoucí tvář a využití Arnoldovy vily radní pro kulturu Marek Fišer.

Již dříve byl také avizovaný záměr, že celý projekt bude město ve spolupráci s muzeem postupně představovat veřejnosti, pokud to podmínky pro konání veřejných akcí umožní. Uvažuje se o podzimu a o spojení se Dnem architektury. Plánovány jsou například odborné přednášky nebo instalace v zahradách mezi vilami Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovou vilou.

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci 13. září 2019. Vilu má ve správě Muzeum města Brna, příspěvková organizace města.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.