Přeskočit na obsah

Dotace pro památky pomůže s restaurováním oltáře v kostele milosrdných bratří

08. června 2022

Už jen na schválení zastupitelů čeká žádost o individuální dotaci na restaurování oltáře v kostele sv. Leopolda na Vídeňské ulici. Dnes ji projednali a doporučili na své schůzi brněnští radní.

Dotace na obnovu kulturních památek poskytuje město každoročně. O žádostech podaných v řádném termínu rozhodlo již květnové zastupitelstvo. Nyní se jedná o mimořádný termín pro tyto dotace. „Jediný podaný návrh na dotaci se týká restaurování bočního oltáře sv. Karla Boromejského v kostele Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně, který je zasvěcen sv. Leopoldovi,“ sdělil radní pro oblast kultury Marek Fišer a doplnil: „Barokní výzdoba kostela je cennou kulturní památkou, ve své době se na ní podíleli ti nejlepší moravští mistři. Autorem oltářního obrazu stejně jako nástropní fresky je Josef Stern. Malba zobrazuje světce, jak uzdravuje nemocné morem v Miláně. Brno na obnovu bočního oltáře poskytne dotaci v hodnotě 1 455 000 korun.“ 

Žádost o individuální dotaci doporučila pracovní skupina pro Program regenerace městské památkové rezervace Brno a státní památkovou péči. Projekt splňuje kritéria památkové péče s přihlédnutím ke stavebně--historickým a urbanistickým hodnotám objektu a s ohledem na stav jednotlivých materiálů a neodborné zásahy provedené v minulosti.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.