Dotace pro památky pomůže s restaurováním oltáře v kostele milosrdných bratří

  • 08. června 2022
Už jen na schválení zastupitelů čeká žádost o individuální dotaci na restaurování oltáře v kostele sv. Leopolda na Vídeňské ulici. Dnes ji projednali a doporučili na své schůzi brněnští radní.

Dotace na obnovu kulturních památek poskytuje město každoročně. O žádostech podaných v řádném termínu rozhodlo již květnové zastupitelstvo. Nyní se jedná o mimořádný termín pro tyto dotace. „Jediný podaný návrh na dotaci se týká restaurování bočního oltáře sv. Karla Boromejského v kostele Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně, který je zasvěcen sv. Leopoldovi,“ sdělil radní pro oblast kultury Marek Fišer a doplnil: „Barokní výzdoba kostela je cennou kulturní památkou, ve své době se na ní podíleli ti nejlepší moravští mistři. Autorem oltářního obrazu stejně jako nástropní fresky je Josef Stern. Malba zobrazuje světce, jak uzdravuje nemocné morem v Miláně. Brno na obnovu bočního oltáře poskytne dotaci v hodnotě 1 455 000 korun.“ 

Žádost o individuální dotaci doporučila pracovní skupina pro Program regenerace městské památkové rezervace Brno a státní památkovou péči. Projekt splňuje kritéria památkové péče s přihlédnutím ke stavebně--historickým a urbanistickým hodnotám objektu a s ohledem na stav jednotlivých materiálů a neodborné zásahy provedené v minulosti.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy