Dotace pro oblast sociální péče pomůžou v neziskových organizacích - Tiskový servis

Dotace pro oblast sociální péče pomůžou v neziskových organizacích

  • 22. února 2023
  • 3 minuty čtení

Zastupitelé na svém nejbližším jednání rozhodnou také o balíku dotací pro neziskové organizace v sociální oblasti. Kromě projektů navazujících na sociální služby se jedná i o tři individuální dotace. Všechny tyto příspěvky dnes radní doporučili zastupitelům schválit. Dále se Rada města Brna zabývala darem spolku Oidipus, jehož přijetí bylo vyřízeno kladně.

„Dnes jsme se na zasedání Rady města Brna zabývali hned několika body podporujícími nestátní neziskové organizace v sociální oblasti. Již tradičně Brno pomáhá projektům, které navazují a doplňují stávající služby. Často se jedná dobrovolnické organizace, terapeutické činnosti, aktivity snižující sociální vyloučení a také organizace, které se pohybují na sociálně-zdravotním pomezí. Ty mnohdy bojují s financováním své činnosti, protože se pohybují v obou oblastech a jejich činnost je velmi potřebným přemostěním. Dohromady 52 projektům 40 organizací rozdělíme 4 miliony korun,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dále se rozhodovalo i o individuálních neinvestičních dotacích. Spolek 4S YOU, který bude v létě pořádat Regionální podnikatelský kemp Brno pro mládež z dětských domovů, získal podporu 300 tisíc korun. Projekt vede děti a mládež z dětských domovů, azylových domů a ekonomicky slabých rodin k naleznutí svého talentu, zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu a naučí je rozeznávat jednotlivé role v reálné ekonomice.

Spolek RadoVan se zabývá integrací lidí s postižením a podporou v samostatnosti. Díky coworkingu RadoWork budou tyto osoby zapojeny do komunitního života a zároveň se budou pohybovat v prostoru bez bariér a předsudků. Na tomto místě budou zapojeni coworkingoví asistenti, kteří budou v případě potřeby připraveni pomoci. Dále se RadoVan věnuje i kulturním a uměleckým akcím. Na tento projekt poskytne město dotaci 150 tisíc korun.

AMERFO se věnuje zajištění pracovních příležitostí a integraci lidí se zdravotními hendikepy (převážně s duševním onemocněním), kterým nabízí pracovní uplatnění především při práci na kulturních projektech. Společnost provozuje muzeum a hostel v Atomovém krytu 10-Z, podnik Franz Kafka Špitál na Kolišti 43, ve spolupráci s Odborem životního prostředí MMB provozuje ekodvůr Retro-use na Francouzské 36 a infocentrum na Orlí 8 a další. Představuje tak další možnost zapojení hendikepovaných osob do společnosti. Dotace v hodnotě 1 000 000 korun bude sloužit na dofinancování mezd pro 80 osob s hendikepem.

Spolek Oidipus daruje městu Brnu 264 kusů lůžkových setů, což je celkem 528 polštářů a přikrývek. „Díky tomuto štědrému daru můžeme vyměnit polštáře a peřiny v domovech pro seniory, azylových domech, noclehárnách, ubytovnách i krizových a sociálních bytech. Jedná se již o třetí dar tohoto spolku a velmi si vážím jeho dlouhodobé podpory města Brna,“ doplnila Markéta Vaňková. Spolek Oidipus definuje svoji činnost jako podporu společensky potřebných veřejně prospěšných projektů. Dar je poskytován za účelem podpory veřejné instituce – města Brna a jím zřizovaných organizací poskytujících sociální a související služby pro sociálně znevýhodněné osoby.

Další články z rubriky