Dotace pomohou vysadit zeleň ve dvou městských částech a vybudovat přírodní zahradu u školky

  • 04. listopadu 2020
Díky dotacím dojde k revitalizaci zeleně v sídlišti v Černovicích, k úpravě a dosadbě rostlin v Žabovřeskách na ulici Chládkově a k vybudování přírodní zahrady v areálu mateřské školy Veslařská. Projekt „MŠ Veslařská – přírodní zahrada“ je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí, ostatní dva jsou spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí. S rozhodnutími o udělení dotací se dnes seznámili brněnští radní a doporučili zastupitelům vzít tyto materiály na vědomí.

„Díky finanční podpoře se můžeme pustit do několika zajímavých a přínosných projektů. Dotace u nich pokryjí 51–85 procent nákladů, což není zanedbatelné. Například projekt Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v městské části Brno-Žabovřesky se zaměřuje na založení trávníků, úpravu a pročištění korun stromů i keřového porostu a dosadbu zeleně tam, kde je to třeba. Vzniknou zde také ptačí budky nebo zimoviště pro drobná zvířata. Věřím, že pozitivní dopady projektu pocítí nejen lidé z okolí ulic Spojovací, Korejské, Bezejmenné a Zborovské,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Celkem úprava prostoru v Žabovřeskách vyjde na 2 822 893 korun včetně DPH, dotace pokryje 1 467 375 korun.  

Dotaci získal i projekt přírodní zahrady v mateřské škole Veslařská. „Za 587 209 korun včetně DPH vzniknou v prostoru zahrady školky herní a didaktické přírodní prvky, také zde budou vysazeny dřeviny. Větší počet vzdělávacích aktivit tak bude možné přesunout do venkovního prostoru, což je vhodné nejen z hlediska současné epidemiologické situace, ale zejména s ohledem na prodloužený provoz této mateřské školy. Projekt získal dotaci ve výši 499 128 korun, což odpovídá 85 procentům nákladů,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík.

Finanční podporu ve výši 1 899 535 korun dostal projekt revitalizace zeleně spodního sídliště Brno-Černovice. Cílem je vytvořit upravené území se zachovalými stávajícími dřevinami, doplněnými novými výsadbami stromů i keřů a obnovou trávníkových ploch. Bude tak vytvořeno druhově rozmanitější a variabilnější prostředí, které bude sloužit nejen návštěvníkům, ale i drobným živočichům, ptákům a hmyzu. Celkově vyjdou práce na 3 681 740 korun včetně DPH.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy