Přeskočit na obsah

Dotace podpoří fungování Poradenského zdravotního centra pro válečné uprchlíky z Ukrajiny v Bohémě

27. dubna 2022
Společnost Podané ruce v prostorách bývalé Bohémy na Rooseveltově otevřela Poradenské zdravotní centrum pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Město Brno podpoří jeho provoz částkou 1 500 000 korun. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit neinvestiční dotaci na provoz.

Projekt reaguje na potřebu zajištění nutné péče pro válečné uprchlíky, které tvoří z větší části ženy s dětmi. Společnost Podané ruce od 1. dubna v centru zajišťuje řešení širokého spektra problémů spojených s válečným traumatem a překotným opuštěním domova.

„Rozdělením původního očkovacího centra na dvě části vzniklo na Rooseveltově velmi potřebné zdravotnické centrum. To zajišťuje diagnostiku a konzultace v oblasti zdravotního stavu pro uprchlíky. Důležitou součástí je také psychologická, psychoterapeutická a psychiatrická podpora, kterou centrum zajišťuje. Dotace ve výši 1 500 000 korun bude použita na personální náklady na lékaře, tlumočníky a další zdravotnický personál. Nyní Společnost Podané ruce počítá s provozem centra minimálně do konce letošního roku. Tuto finanční podporu jsme určili na prvních pět měsíců fungování centra,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Pracoviště funguje sedm dní v týdnu v určených časech v zadním traktu, kde se nachází očkovací centrum. Provozně jsou však odděleny. V tuto chvíli má centrum recepci, čekárnu a tři samostatné boxy pro konzultace s lékaři. Na místě je vždy přítomen pediatr, internista či všeobecný lékař, psychiatr, případně podle potřeby lékaři dalších odborností. Poradenské zdravotní centrum disponuje povolením od Krajského úřadu Jihomoravského kraje k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnická zařízení.

Kromě zdravotnické péče se na pracovníky v centru můžou obrátit i uprchlíci se závislostmi. Těm bude věnována řádná péče včetně zprostředkování dalších služeb, například substituční léčby metadonem. Personál také informuje a odkazuje pacienty do další péče. 

Součástí centra je i mobilní tým ve složení lékař a ukrajinsky mluvící zdravotní poradce. Ten bude vyjíždět osmkrát za měsíc přímo do ubytoven, kde jsou uprchlíci umístěni.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.