Přeskočit na obsah

Dotace od města by mohla pomoci zabránit sesuvům půdy nad cyklostezkou spojující Bílovice a Obřany

16. června 2021

Dotaci ve výši dva miliony korun navrhují členové Rady města Brna udělit svazku obcí Časnýř. Ten peníze využije na sanaci skály, bez níž by nebylo možné znovu otevřít cyklostezku propojující Bílovice nad Svitavou a Brno-Obřany. Kvůli sesuvům svahu i skály bylo totiž nutné na konci dubna rizikový úsek oblíbené trasy uzavřít.

Brněnští radní doporučili zastupitelstvu schválit udělení dotace svazku obcí Časnýř. Dva miliony korun by byly výraznou pomocí pro záměr sanace skály u cyklostezky mezi Bílovicemi nad Svitavou a Brnem-Obřany, která je součástí mezinárodního koridoru Vídeň–Krakov. „Na začátku letošního roku začalo docházet k sesuvům svahu i skály z lesního pozemku nad cyklostezkou v úseku mezi čistírnou odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou po první železniční podjezd od Bílovic. Tyto sesuvy ohrožují osoby pohybující se po cyklostezce. V místech byly vykáceny stromy, které by mohly podle znaleckého posudku způsobit další sesuvy, a je objednáno i ruční čištění skály horolezeckou technikou, odbagrování a odvoz sutě. Spolek bohužel není schopen zafinancovat další nutné kroky, jako je osazení palisád, zasíťování nesoudržného povrchu skály a svahu,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Spolek proto požádal město o dotaci. „Ačkoli Brno není členem tohoto svazku obcí, v minulosti se podílelo na pokrytí nákladů spojených s touto cyklostezkou, známou také jako Jantarová stezka. Pokud návrh odsouhlasí zastupitelstvo, mělo by město tentokrát poskytnout investiční dotaci ve výši 2 milionů korun. Sanovaná skála se nachází na pozemku, který patří Mendelově univerzitě v Brně,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík.

Trasu mezi Obřany a Bílovicemi nad Svitavou hojně využívá pro cyklistické výlety řada Brňanů. „Kvůli rizikům spojeným se sesuvy svahu je stezka bohužel od konce letošního dubna v nebezpečném úseku uzavřena. Jsme si vědomi skutečnosti, že pokud se svazku nepodaří zajistit nutné finanční prostředky na řešení sesuvů, nebude možné průjezd cyklostezkou otevřít. Vzhledem k oblíbenosti trasy pro výlety z Brna bychom rádi provoz na stezce pomohli obnovit co nejdříve,“ dodal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.