Přeskočit na obsah

Dotace by mohla pokrýt většinu nákladů na vybudování dalších etap protipovodňových opatření podél Svratky

13. ledna 2021
Na území města postupně vznikají protipovodňová opatření, díky kterým budou tisíce obyvatel Brna chráněny před velkou vodou a dotčená území se uvolní pro další rozvoj. Ten doposud limituje stanovené záplavové území řeky Svratky. Dvě etapy projektu, které se zaměřují na vybudování protipovodňových opatření v úseku od železničního viaduktu po Riviéru, nyní mohou získat významnou dotaci. Město bude žádat o podporu z Operačního programu Životní prostředí, díky které by mohlo pokrýt až 95 % způsobilých nákladů.

„Cílem projektu je ochrana osob a majetku obyvatel města před povodněmi, revitalizace vodního toku a také zatraktivnění daných území. Nemalým přínosem je i skutečnost, že díky realizaci protipovodňových opatření se umožní další rozvoj celé řadě stávající zástavby. Ten v současnosti není možný, protože bez protipovodňových opatření je záplavové území řeky Svratky mnohem rozsáhlejší. V rámci projektu bylo stanoveno, že daná opatření by mohla ochránit téměř 6 tisíc obyvatel města. Při očekávaných nákladech přesahujících 1,6 miliardy korun je dotace výraznou pomocí, díky které budeme moci realizovat další části projektu, tentokrát podél Svratky od železničního viaduktu po Riviéru,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Sedmá a osmá etapa projektu, na které město bude žádat dotaci, se týkají katastrálních území Pisárky, Štýřice a Staré Brno. „Počítá se s realizací přírodě blízkých protipovodňových opatření na levém i pravém břehu Svratky. Kromě úpravy koryta a výstavby hrází jsou součástí stavby také nové cyklostezky, pěšiny, kolonády, výsadba dřevin, protipovodňová ochrana kanalizace a související přeložky inženýrských sítí. Významnou součástí je také rekonstrukce jedné z kmenových stok a vodovodu. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,67 miliardy korun,“ přiblížil radní pro oblast investic David Grund.

Dotace by mohla pokrýt přibližně 1,2 miliardy korun. „Věřím, že město dotaci získá, v příštím programovém období totiž nebudou tak výhodné podmínky a podpora by tvořila výrazně nižší částku, než jakou bychom mohli získat nyní. Termín realizace je naplánován do konce roku 2023. V průběhu února by se mělo začít s kácením, poté bude zeleň znovu vysazena,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.