Přeskočit na obsah

Dotace by mohla pokrýt většinu nákladů na vybudování dalších etap protipovodňových opatření podél Svratky

13. ledna 2021

Na území města postupně vznikají protipovodňová opatření, díky kterým budou tisíce obyvatel Brna chráněny před velkou vodou a dotčená území se uvolní pro další rozvoj. Ten doposud limituje stanovené záplavové území řeky Svratky. Dvě etapy projektu, které se zaměřují na vybudování protipovodňových opatření v úseku od železničního viaduktu po Riviéru, nyní mohou získat významnou dotaci. Město bude žádat o podporu z Operačního programu Životní prostředí, díky které by mohlo pokrýt až 95 % způsobilých nákladů.

„Cílem projektu je ochrana osob a majetku obyvatel města před povodněmi, revitalizace vodního toku a také zatraktivnění daných území. Nemalým přínosem je i skutečnost, že díky realizaci protipovodňových opatření se umožní další rozvoj celé řadě stávající zástavby. Ten v současnosti není možný, protože bez protipovodňových opatření je záplavové území řeky Svratky mnohem rozsáhlejší. V rámci projektu bylo stanoveno, že daná opatření by mohla ochránit téměř 6 tisíc obyvatel města. Při očekávaných nákladech přesahujících 1,6 miliardy korun je dotace výraznou pomocí, díky které budeme moci realizovat další části projektu, tentokrát podél Svratky od železničního viaduktu po Riviéru,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Sedmá a osmá etapa projektu, na které město bude žádat dotaci, se týkají katastrálních území Pisárky, Štýřice a Staré Brno. „Počítá se s realizací přírodě blízkých protipovodňových opatření na levém i pravém břehu Svratky. Kromě úpravy koryta a výstavby hrází jsou součástí stavby také nové cyklostezky, pěšiny, kolonády, výsadba dřevin, protipovodňová ochrana kanalizace a související přeložky inženýrských sítí. Významnou součástí je také rekonstrukce jedné z kmenových stok a vodovodu. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,67 miliardy korun,“ přiblížil radní pro oblast investic David Grund.

Dotace by mohla pokrýt přibližně 1,2 miliardy korun. „Věřím, že město dotaci získá, v příštím programovém období totiž nebudou tak výhodné podmínky a podpora by tvořila výrazně nižší částku, než jakou bychom mohli získat nyní. Termín realizace je naplánován do konce roku 2023. V průběhu února by se mělo začít s kácením, poté bude zeleň znovu vysazena,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.