Dopravně komplikovanou lokalitu u Anthroposu, kde se chystá nové sportoviště, čekají změny. Studie ukáže, jak zlepšit pohyb pěších, cyklistů a umístění zastávek

  • 09. února 2022
Odstranění potenciálních kolizí cyklistů a cestujících MHD, přesunutí a vybudování nových zastávek, komfortnější pohyb chodců, zpřístupnění hotelu a stomatologického centra nevyužívaným podchodem, ale i vjezd do plánovaného rekreačního a sportovního areálu. To vše bude řešit Technická studie „Zastávky MHD – oblast Anthropos“. Radní dnes vybrali zhotovitele, společnost PRO CEDOP s.r.o., která ji za 272 000 Kč bez DPH vypracuje do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

„Pisárecká ulice, zvláště od křížení s ulicí Antonína Procházky po Hlinky, je už dnes velmi dopravně zatížená. Kromě značného množství aut je zde vlastně menší přestupní uzel a navíc tudy vede frekventovaná cyklostezka. To samo o sobě už by bylo důvodem pro změnu. Město také poblíž Anthroposu připravuje vybudování sportovního a rekreačního areálu, který musíme dopravně napojit. Při této příležitosti také chceme odstranit i některé neduhy, které lokalitu trápí,“ zdůvodnila potřebu technické studie primátorka města Brna Markéta Vaňková a upozornila: „V řešeném území je nutné v maximální možné míře zachovat stávající vzrostlou zeleň. Technické řešení bude brát v úvahu současné i plánované umístění tras inženýrských sítí. Výsledkem také bude odhad finančních nákladů na nové dopravní řešení.“

Obě stávající zastávky městské hromadné dopravy Anthropos na Pisárecké budou posunuty a mají být zálivové, bezbariérové a s bezkolizní návazností na stávající trasy. „Zastávka směrem do centra bude přiblížena k řece Svratce. Navíc má vzniknout nové přímé napojení cyklostezky tak, aby nehrozily kolize mezi cyklisty a pěšími. V opačném směru se zlepší komfort cestujících tím, že se zastávky na Pisárecké a Veslařské propojí krátkým chodníkem,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková. Nové využití získá i dnes uzavřený podchod, díky němuž se pěší dostanou k hotelu a do stomatologického centra. V jeho blízkosti pak také vzniknou zcela nové zastávky.

„Na straně k parku má být stávající cyklotrasa přímo napojena na světelně řízený přechod. Na opačné straně pak budeme prověřovat možnost vedení jednostranného cyklistického pruhu od křižovatky s ulicí Antonína Procházky směrem na Nový Lískovec. A obecně platí, že je nutné navrhnout takové řešení, aby nemohlo docházet ke kolizím mezi cyklisty a chodci a aby došlo k napojení stávajících či upravovaných tras na ty, které jsou plánovány v celé oblasti Anthroposu,“ popsal další plány města radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Zhotovitel studie má také za úkol najít možnosti pěšího napojení hotelu a stomatologického střediska, do nichž se dnes bezpečně dostanete prakticky jen autem. Pokud by to bylo nutné, bude akceptována i úprava samotné křižovatky Pisárecká – Antonína Procházky.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy