Přeskočit na obsah

Dopady Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 vyhodnotí společnost Ernst & Young

30. března 2022

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS) je základním strategickým dokumentem pro inovační politiku statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Její dopady v letech 2014–2020 nyní vyhodnotí Ernst & Young, s. r. o.

Čtvrtá generace RIS, jejíž dopady budou nezávisle vyhodnoceny, byla přijata pro minulé programové období (2014–2020). Byla postavena na principu tzv. inteligentní specializace na domény vykazující největší komparativní výhody. V Brně je představují např. informační a komunikační technologie, elektronová mikroskopie nebo vesmírný průmysl ve spojení s unikátními výzkumnými a vývojovými centry. Tato generace zvýšila důraz na prezentaci znalostního regionu #brnoregion jako atraktivního místa pro práci talentovaných a tvůrčích lidí a umístění znalostně intenzivních investic.

„Smyslem Regionální inovační strategie je rozvíjet kvalitní podmínky pro inovační podnikání ve městě a regionu pomocí zvyšování kvality vzdělávání, stimulování výzkumu a vývoje k aktivitám zaměřeným na rozvoj podnikání a lokálního prostředí. Také realizuje aktivity, které přímo podporují podnikání tam, kde dochází k selhání trhu. RIS je vzorem pro řadu podobných projektů v ČR. Evaluace její čtvrté generace nám poskytne cennou zpětnou vazbu, jaké aktivity mají skutečný dopad a zda jsou řízeny správně,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Celková nabídková cena za provedení evaluace činí 1 004 300 Kč včetně DPH, přičemž částka ve výši 833 569 Kč bude hrazena Jihomoravským krajem a částka ve výši 170 731 Kč bude hrazena z rozpočtu statutárního města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.