Dopady Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 vyhodnotí společnost Ernst & Young

  • 30. března 2022
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS) je základním strategickým dokumentem pro inovační politiku statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Její dopady v letech 2014–2020 nyní vyhodnotí Ernst & Young, s. r. o.

Čtvrtá generace RIS, jejíž dopady budou nezávisle vyhodnoceny, byla přijata pro minulé programové období (2014–2020). Byla postavena na principu tzv. inteligentní specializace na domény vykazující největší komparativní výhody. V Brně je představují např. informační a komunikační technologie, elektronová mikroskopie nebo vesmírný průmysl ve spojení s unikátními výzkumnými a vývojovými centry. Tato generace zvýšila důraz na prezentaci znalostního regionu #brnoregion jako atraktivního místa pro práci talentovaných a tvůrčích lidí a umístění znalostně intenzivních investic.

„Smyslem Regionální inovační strategie je rozvíjet kvalitní podmínky pro inovační podnikání ve městě a regionu pomocí zvyšování kvality vzdělávání, stimulování výzkumu a vývoje k aktivitám zaměřeným na rozvoj podnikání a lokálního prostředí. Také realizuje aktivity, které přímo podporují podnikání tam, kde dochází k selhání trhu. RIS je vzorem pro řadu podobných projektů v ČR. Evaluace její čtvrté generace nám poskytne cennou zpětnou vazbu, jaké aktivity mají skutečný dopad a zda jsou řízeny správně,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Celková nabídková cena za provedení evaluace činí 1 004 300 Kč včetně DPH, přičemž částka ve výši 833 569 Kč bude hrazena Jihomoravským krajem a částka ve výši 170 731 Kč bude hrazena z rozpočtu statutárního města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy