Přeskočit na obsah

Dohled nad kybernetickým prostorem posiluje

03. listopadu 2021

Zastupitelnost, pokrytí výrazně rozšířené oblasti působnosti, vyšší míra prevence vzniku kybernetických incidentů a tím předcházení možnému vzniku milionových škod, řádné zabezpečení povinností plynoucích pro město z určení jedné nebo i více městských společností povinným subjektem podle Zákona o kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě posílení spolupráce. To vše umožní radou dnes schválená organizační změna na magistrátu.

„Se stále více postupující digitalizací je třeba klást zvýšený důraz na bezpečnost zpracovávaných dat. Rada statutárního města Brna si rizika spojená s častými útoky uvědomuje, a rozhodla se proto dále posílit své kapacity na tomto poli. Koordinace přístupu ke kyberbezpečnosti magistrátu, městských částí, ale i společností a příspěvkových organizací bude od 1. 1. 2022 zajištovat nově zřízená Kancelář kybernetické bezpečnosti, a nahradí tak současnou Kancelář rozvoje kybernetické bezpečnosti,“ řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Nově zřízený útvar bude disponovat širšími pravomocemi a vyšším personálním obsazením. Hlavními cíli bude především nastavení jednotné metodiky v rámci celého městského ekosystému a zajištění nákupu kompatibilních technologií, a tím i podstatnou úsporu finančních prostředků. Konkrétně dojde od 1. 1. 2022 ke zrušení 1 a vytvoření 2 nových funkčních míst na Úseku 2. náměstka primátorky,“ dodal náměstek Tomáš Koláčný.

Pracovní náplň nového funkčního místa koordinátor kybernetické bezpečnosti bude částečně shodná s rušeným koordinátorem řízení kybernetické bezpečnosti. Navíc do ní budou doplněny některé činnosti související s koordinací dalších agend nově svěřených Kanceláři Organizačním řádem MMB, jako je například kontrola provozu datových center nebo ochrana vnitřní sítě na rozhraní připojení k internetu. Pracovní náplň pozice analytik kybernetické bezpečnosti má především poskytovat pomoc při analýze finanční náročnosti navržených řešení, zajišťovat evidenci a kontrolu plnění smluv a asistenci při vypracovávání podkladů pro transformační opatření. Ve spolupráci s koordinátorem má asistovat městským částem, společnostem a příspěvkovým organizacím s ekonomickými analýzami a optimalizací využití služeb v kybernetické bezpečnosti.

Dislokace pracoviště Kanceláře kybernetické bezpečnosti bude zajištěna v prostorách Technických sítí Brno, a. s. na Barvířské 5. Zde jsou k dispozici vhodné prostory, které magistrát momentálně postrádá, a bude tak zajištěna i možnost operativního kontaktu mezi pracovníky Kanceláře a TSB při jakémkoliv závažnějším incidentu. Právě TSB zajišťují pro město některé klíčové služby, a to jak již zmíněná datacentra, tak i roli Architekta kybernetické bezpečnosti.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.