Přeskočit na obsah

Dohled nad kybernetickým prostorem posiluje

03. listopadu 2021
Zastupitelnost, pokrytí výrazně rozšířené oblasti působnosti, vyšší míra prevence vzniku kybernetických incidentů a tím předcházení možnému vzniku milionových škod, řádné zabezpečení povinností plynoucích pro město z určení jedné nebo i více městských společností povinným subjektem podle Zákona o kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě posílení spolupráce. To vše umožní radou dnes schválená organizační změna na magistrátu.

„Se stále více postupující digitalizací je třeba klást zvýšený důraz na bezpečnost zpracovávaných dat. Rada statutárního města Brna si rizika spojená s častými útoky uvědomuje, a rozhodla se proto dále posílit své kapacity na tomto poli. Koordinace přístupu ke kyberbezpečnosti magistrátu, městských částí, ale i společností a příspěvkových organizací bude od 1. 1. 2022 zajištovat nově zřízená Kancelář kybernetické bezpečnosti, a nahradí tak současnou Kancelář rozvoje kybernetické bezpečnosti,“ řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Nově zřízený útvar bude disponovat širšími pravomocemi a vyšším personálním obsazením. Hlavními cíli bude především nastavení jednotné metodiky v rámci celého městského ekosystému a zajištění nákupu kompatibilních technologií, a tím i podstatnou úsporu finančních prostředků. Konkrétně dojde od 1. 1. 2022 ke zrušení 1 a vytvoření 2 nových funkčních míst na Úseku 2. náměstka primátorky,“ dodal náměstek Tomáš Koláčný.

Pracovní náplň nového funkčního místa koordinátor kybernetické bezpečnosti bude částečně shodná s rušeným koordinátorem řízení kybernetické bezpečnosti. Navíc do ní budou doplněny některé činnosti související s koordinací dalších agend nově svěřených Kanceláři Organizačním řádem MMB, jako je například kontrola provozu datových center nebo ochrana vnitřní sítě na rozhraní připojení k internetu. Pracovní náplň pozice analytik kybernetické bezpečnosti má především poskytovat pomoc při analýze finanční náročnosti navržených řešení, zajišťovat evidenci a kontrolu plnění smluv a asistenci při vypracovávání podkladů pro transformační opatření. Ve spolupráci s koordinátorem má asistovat městským částem, společnostem a příspěvkovým organizacím s ekonomickými analýzami a optimalizací využití služeb v kybernetické bezpečnosti.

Dislokace pracoviště Kanceláře kybernetické bezpečnosti bude zajištěna v prostorách Technických sítí Brno, a. s. na Barvířské 5. Zde jsou k dispozici vhodné prostory, které magistrát momentálně postrádá, a bude tak zajištěna i možnost operativního kontaktu mezi pracovníky Kanceláře a TSB při jakémkoliv závažnějším incidentu. Právě TSB zajišťují pro město některé klíčové služby, a to jak již zmíněná datacentra, tak i roli Architekta kybernetické bezpečnosti.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.