Přeskočit na obsah

Dohled nad kybernetickým prostorem posiluje

03. listopadu 2021

Zastupitelnost, pokrytí výrazně rozšířené oblasti působnosti, vyšší míra prevence vzniku kybernetických incidentů a tím předcházení možnému vzniku milionových škod, řádné zabezpečení povinností plynoucích pro město z určení jedné nebo i více městských společností povinným subjektem podle Zákona o kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě posílení spolupráce. To vše umožní radou dnes schválená organizační změna na magistrátu.

„Se stále více postupující digitalizací je třeba klást zvýšený důraz na bezpečnost zpracovávaných dat. Rada statutárního města Brna si rizika spojená s častými útoky uvědomuje, a rozhodla se proto dále posílit své kapacity na tomto poli. Koordinace přístupu ke kyberbezpečnosti magistrátu, městských částí, ale i společností a příspěvkových organizací bude od 1. 1. 2022 zajištovat nově zřízená Kancelář kybernetické bezpečnosti, a nahradí tak současnou Kancelář rozvoje kybernetické bezpečnosti,“ řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Nově zřízený útvar bude disponovat širšími pravomocemi a vyšším personálním obsazením. Hlavními cíli bude především nastavení jednotné metodiky v rámci celého městského ekosystému a zajištění nákupu kompatibilních technologií, a tím i podstatnou úsporu finančních prostředků. Konkrétně dojde od 1. 1. 2022 ke zrušení 1 a vytvoření 2 nových funkčních míst na Úseku 2. náměstka primátorky,“ dodal náměstek Tomáš Koláčný.

Pracovní náplň nového funkčního místa koordinátor kybernetické bezpečnosti bude částečně shodná s rušeným koordinátorem řízení kybernetické bezpečnosti. Navíc do ní budou doplněny některé činnosti související s koordinací dalších agend nově svěřených Kanceláři Organizačním řádem MMB, jako je například kontrola provozu datových center nebo ochrana vnitřní sítě na rozhraní připojení k internetu. Pracovní náplň pozice analytik kybernetické bezpečnosti má především poskytovat pomoc při analýze finanční náročnosti navržených řešení, zajišťovat evidenci a kontrolu plnění smluv a asistenci při vypracovávání podkladů pro transformační opatření. Ve spolupráci s koordinátorem má asistovat městským částem, společnostem a příspěvkovým organizacím s ekonomickými analýzami a optimalizací využití služeb v kybernetické bezpečnosti.

Dislokace pracoviště Kanceláře kybernetické bezpečnosti bude zajištěna v prostorách Technických sítí Brno, a. s. na Barvířské 5. Zde jsou k dispozici vhodné prostory, které magistrát momentálně postrádá, a bude tak zajištěna i možnost operativního kontaktu mezi pracovníky Kanceláře a TSB při jakémkoliv závažnějším incidentu. Právě TSB zajišťují pro město některé klíčové služby, a to jak již zmíněná datacentra, tak i roli Architekta kybernetické bezpečnosti.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.