Dodatek smlouvy zajistí další ročník meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Využijí se peníze ušetřené díky pandemii - Tiskový servis

Dodatek smlouvy zajistí další ročník meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Využijí se peníze ušetřené díky pandemii

  • 08. června 2022
  • 2 minuty čtení

Radní se dnes na svém zasedání zabývali dodatkem ke smlouvě, na jejímž základě město poskytuje dotace Masarykově univerzitě na projekt MUNISS a MUNISS+. Vzhledem k pandemii covid doporučili zastupitelům schválit tento dodatek upravující čerpání dotace o jeden rok déle a zároveň souhlasit se změnou názvu, který tento posun v čerpání reflektuje.

Město podpořilo projekt s názvem Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019–2022 a program MUNISS+ částkou přes 2,5 mil. Kč. Cílem projektu je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty vysokých škol v Brně a tvorba studií s potenciálem realizace na území města. Aktivní studenti se tak zapojí do rozvoje města a jeho vedení získá řadu inovativních nápadů pro jeho rozvoj. Do projektu se zapojují studenti Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně.

„Jelikož byl projekt podpořen pro roky 2019 až 2022, kdy přišla pandemie koronaviru, nemohly být uskutečněny všechny plánované aktivity. Část z nich bylo možné realizovat pouze online, studenti tak přišli o odborné workshopy, exkurze a další akce. Myslím si, že tím nebyl naplněn potenciál soutěže, proto jsme dnes vyhověli požadavku prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace do 30. září 2023. Díky tomu bude uspořádán další ročník soutěže MUNISS, financovaný z doposud nevyužitých peněz, které již byly na tuto soutěž alokovány ve stávající smlouvě,“ vysvětlil situaci náměstek primátorky Tomáš Koláčný

Soutěžní témata byla v letech 2019–2022 návrh revitalizace tří brownfieldů na území města Brna (FSIK-metal, Kadetka a cihelna v Řečkovicích), návrh rozvoje území „za Zetorem“ v Líšni a návrh dočasného využití území pro budoucí chytrou čtvrť Špitálka. V rámci doplňujícího programu MUNISS+ šlo o návrh marketingové strategie pro Brněnskou metropolitní oblast a revitalizaci lokality na Červeném kopci.

O prodloužení projektu do roku 2023 rozhodnou ještě zastupitelé.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky