Dobrovolnictví, animoterapie i péče o pozůstalé. Brno podpořilo projekty, které doplňují sociální služby pro občany města

  • 23. března 2022
Šíře sociální péče v Brně je opravdu rozsáhlá, mnoho z projektů poskytují neziskové organizace. Těmto subjektům město každoročně přispívá na jejich práci pomocí dotací. Dnes radní doporučili zastupitelům schválit dotační program II, který se věnuje projektům navazujícím na registrovanou síť sociálních služeb.

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna každý rok vypisuje několik dotačních programů, které jsou cíleny na projekty v sociální oblasti poskytované nestátním neziskovým sektorem. Dotační program II pro nestátní neziskové organizace je připraven pro projekty, které vhodným způsobem navazují na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo je doplňují.

„Pro Brno a jeho občany jsou tyto projekty nesmírně cenné, díky nim máme opravdu komplexní a celistvou nabídku sociální péče. V tomto dotačním titulu byly na letošní rok vyčleněny 4 miliony korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zaměření jednotlivých projektů
1. Dobrovolnická činnost
2. Doprava pro osoby se zdravotním postižením
3. Terapeutické aktivity pro pečující, pozůstalé
4. Spolková činnost, volnočasové aktivity, kluby
5. Pobytové aktivity
6. Animoterapie
7. Rodiny s dětmi a lidé ohrožení sociálním vyloučením
8. Sociálně-zdravotní pomezíCelkem dotace v letošním roce podpoří 63 projektů od 52 neziskových organizací. „Mezi podpořenými najdeme například projekt Diecézní charity Brno Pomáháme dobrovolně 2022. Velká solidarita a zájem lidí o dobrovolnictví zvláště při aktuální uprchlické krizi a také během akutní fáze pandemie covid-19 mě naplňuje hrdostí na každého Brňana, který se připojil. Jsem proto velmi ráda, že jako město máme mechanismy, jak podpořit neziskové organizace zpřístupňující tuto formu služby,“ doplnila Markéta Vaňková.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy