Do zastupitelstva míří návrh neuplatnit příští rok inflační doložku v nájemních smlouvách k městským bytům - Tiskový servis

Do zastupitelstva míří návrh neuplatnit příští rok inflační doložku v nájemních smlouvách k městským bytům

  • 24. srpna 2022
  • 2 minuty čtení

Pokud to schválí zastupitelé, město příští rok neuplatní ve svých nájemních smlouvách k městským bytům sjednanou inflační doložku. Stejnou možnost dostanou i městské části, které mají bytový fond od města svěřený. Sníží se tak riziko, že by prudký nárůst nájemného například o 20 % znamenal pro domácnosti závažné existenční potíže. 

Letos se nájemné v městských bytech zvedlo od 1. července o 3,8 %, tedy o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. „Podle stejného principu, který je zakotvený v nájemních smlouvách, by v roce 2023 mohlo dojít k navýšení i o 20 %, což by řadě domácností mohlo, v kombinaci s dramatickým zdražováním v ČR, způsobit existenční potíže. Chceme bojovat proti drahotě alespoň v oblastech, které město může ovlivnit. Chceme ulevit rodinným rozpočtům normálních lidí. Proto jsem navrhl zmrazit zvyšování nájemného v městských bytech. Jsem rád, že dnešní Rada města tento můj návrh schválila a doporučila jej ke schválení zářijovému Zastupitelstvu města Brna, které bude mít definitivní slovo. Jde o to, aby se příští rok nájemné v městských bytech nezvyšovalo, protože letošní inflace vystoupá až někam k 20 %. Opatření by platilo pro nesvěřené městské byty. Pro byty, se kterými hospodaří městské části, dává návrh generální souhlas, aby stejné opatření přijaly i ony příslušné městské části,“ představil svůj návrh 3. náměstek primátorky Jiří Oliva.

„Byty v majetku města Brna nesvěřené městským částem jsou téměř výhradně startovací pro mladé rodiny, samoživitelské pro osamělé rodiče, seniorské v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové a sociální, jde tedy o občany značně ohrožené případným skokovým nárůstem nájemného. S ohledem na tuto situaci je nutné, abychom adekvátně reagovali. V případě, že by inflace za rok 2022 byla například 20 %, tak by při prominutí inflační doložky v roce 2023 znamenal měsíční výpadek nájemného od 1. 7. 2023 částku 764 229 Kč a za období 1 roku od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 by u bytů nesvěřených městským částem šlo o 9 170 748 Kč. Jde z mého pohledu o výpadek, který město bez problémů zvládne,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky