Do opravy budov sloužících kultuře a podporujících cestovní ruch míří téměř 90 milionů korun

  • 16. března 2022
Strážnice na Špilberku: 40–45 milionů, Měnínská brána: 42 milionů. Město Brno chystá další investice do významných budov sloužících kultuře a podporujících cestovní ruch. Obě patří pod Muzeum města Brna.

Strážnice na Špilberku
Rada města Brna dnes souhlasila se zpracováním investičního záměru na rekonstrukci strážnice v areálu Špilberku. V současné době objekt slouží potřebám správy hradu. „Vykazuje známky statických poruch na fasádě obou částí objektu. Stavebně-technický stav nosných konstrukcí lze hodnotit jako odpovídající stáří objektu. Většina omítek venkovních i vnitřních, stropních podhledů, podlah, oken, povrchových úprav, zařizovacích předmětů a dostavovaných nenosných konstrukcí již překročila svoji životnost,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Strážnice je posledním objektem, který doposud nebyl opraven v rámci dlouhodobě probíhající rekonstrukce Špilberku. Náklady na opravu jsou předběžně odhadovány na 40–45 milionů korun včetně DPH, přesnější informace o potřebném rozsahu prací a s tím spojené částce přinese právě investiční záměr.“

„Gotická bašta, pocházející z 13. století, později nazývaná bašta sv. Anny, patří k nejstarším částem špilberského opevnění,“ zdůraznil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. V roce 1682 byla podle projektu stavebního ředitele Johanna Konráda Gernratha při baště vystavěna dvoupodlažní zbrojnice. Dolní podlaží bylo přístupné samostatným vchodem a sloužilo zřejmě pro posádku na fortifikacích, zatímco do horního patra bylo možné vstoupit z úrovně hradu. Dvorní architekt Peter Nobile rozšířil v letech 1847 až 1849 zbrojnici až na konec hradby o jednopatrovou budovu pro úředníky. Ta byla předána do provozu 22. ledna 1850. V letech 1940 až 1941 byl objekt přestavěn pro potřeby wehrmachtu a v roce 1963 jej Stavební podnik města Brna dle projektu architekta Libora Hanáka upravil do dnešní podoby pro Muzeum města Brna.

Měnínská brána
Investiční záměr na rekonstrukci Měnínské brány už je hotový a Rada města Brna ho dnes schválila. Stavební práce by podle něj měly vyjít na 42 653 000 korun včetně DPH.

„Plánovaná investice vychází z akutních potřeb a představuje řešení havarijního stavu některých částí budovy. Řada zásadních prvků prostoru celého objektu dosluhuje a přestává odpovídat současným potřebám. Počítá se také se zásadnější rekonstrukcí výtahové šachty. Během stavebně-technického průzkumu byla zjištěna velmi vysoká vlhkost zdiva, dalším problémem je prosakující kanalizace a celkově špatný stav technických instalací,“ uvedla Markéta Vaňková.

„Záměrem je zachovat stávající funkci objektu, tedy výstavní prostory s potřebným zázemím odpovídající nárokům a požadavkům kladeným na podobná místa ve 21. století. Novou náplní bude trvalá multimediální expozice dokumentující vývoj opevnění města Brna spojená s 3D virtuální realitou a případnou počítačovou hrou s dobovou tematikou. Na ni budou navazovat krátkodobé výstavy například dobových zbraní či stavebních nebo vojenských technik,“ představil plány muzea radní pro kulturu Marek Fišer.

Měnínská brána je jedinou dochovanou městskou branou v Brně. Jádro stavby pochází již ze 13. století, kdy byla součástí městských hradeb. Objekt prošel mnoha přestavbami, z nichž nejvíc je patrná rekonstrukce
z konce 70. let 20. století. „Autorem rekonstrukce, která objekt uzpůsobila výstavním účelům, byl Kamil Fuchs. Budova brány je od té doby ve správě Muzea města Brna, které ji využívá jako výstavní prostory. Od roku 1964 je spolu s dalšími relikty městského opevnění památkově chráněna. V minulosti provedená rekonstrukce ji zatížila několika zápory v podobě razantních zásahů do původní podstaty stavby. Pozdější vestavby interiérového charakteru a zejména prosklená vestavba v hlavním výstavním prostoru znamenaly vznik dalších rušivých prvků,“ připomněl Zbyněk Šolc.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy