Přeskočit na obsah

Do Lamacentra a Ptačího centra zamíří od města statisíce. Jako každý rok

16. února 2022
Zatímco v Ptačím centru se zranění ptáci a drobní savci nestihnou v ideálním případě ani pořádně zabydlet, a už míří zpátky do divoké přírody, lamy v Lamacentru Hády jsou chované v zajetí, těší se dobrému zdraví a dělají návštěvníkům radost dlouhé roky. Ač se to na první pohled nezdá, obě organizace mají společného víc než jen slovo „centrum“ v názvu – tím nejdůležitějším aspektem je snaha šířit osvětu a informace o přírodě. Jak Lamacentrum, tak Ptačí centrum chtějí brněnští radní podpořit dotací. Jejich záměr budou následně schvalovat zastupitelé.

Pro Lamacentrum Hády radní vyhradili zhruba 350 tisíc korun. Prostředky pomohou organizaci s personálními náklady na lektory. „Lektorům v hádeckém Lamacentru projde ročně rukama 20 tisíc návštěvníků. Jejich úkolem je informovat příchozí v prvé řadě o zdejší přírodě, důvodech a způsobech její ochrany i možném ohrožení, o historii lokality atd. Pak samozřejmě představují chovaná zvířata, dohlíží na to, aby mezi nimi byli lidé v bezpečí a zároveň aby byla zajištěna pohoda zvířat. A také odpovídají na nekonečný proud doplňujících dotazů. Navržená dotace by měla pokrýt mzdu jednoho lektora provádějícího v ekocentru environmentální výchovu, která se kromě dětí a mládeže zaměřuje také na handicapované osoby,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Lamacentrum provozuje nezisková organizace Pozemkový spolek Hády. Jejím hlavním smyslem je ochrana přírody – udržuje hodnotná přírodní území Hádů a prostřednictvím Lamacentra se zaměřuje také na výchovu a osvětu u dětí i veřejnosti. Lamy alpaky tu chová od roku 2011, kromě nich jsou v areálu také další zvířata, jako ovce a kozy.

Každoročně město posílá 400 tisíc korun záchranné stanici Ptačí centrum, a pokud to schválí zastupitelé, bude v této tradici pokračovat i letos. „Peníze budou využity na běžné provozní náklady, ke kterým patří krmivo, léčiva, chirurgické nástroje a podobně. Společnost by také ráda pořídila umělé kvočny pro odchov mláďat, potřebovala by i vyrobit mobilní kotce a výběhy nebo opravit ty stávající. Kromě toho, že tu ročně poskytnou azyl asi 1 500 živočichů, nabízejí také konzultace nebo šíří osvětu mezi brněnskými dětmi, kterým ukazují, jak poskytnout zvířatům první pomoc a jaké jsou další kroky pro jejich záchranu. O tom, že tu pracují lidé na svém místě, svědčí, že za posledních pětadvacet let nemáme na fungování záchranné stanice jedinou negativní reakci,“ vyzdvihl Petr Hladík.

Záchranná stanice Ptačí centrum, o. p. s., poskytuje již od roku 1991 péči nalezeným a handicapovaným živočichům na území města Brna. Na stanici jsou přijímáni živočichové divoce žijící s různými problémy a současně zde nachází azyl zvířata zatoulaná, která byla v péči člověka. Cílem stanice je postižené ptáky a savce v co nejkratší době vyléčit, co nejméně ochočit a podle situace vypustit do prostředí, které přísluší patřičnému druhu. Spolupracuje s hasiči, s městskou a státní policií, s veterináři i občany města.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.