Diskuse s veřejností konaná v rámci přípravy koncepčního dokumentu Strategie Brno 2050 – za účasti n...

  • 06. září 2017 18:00
  • MČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4