Diskuse s veřejností konaná v rámci přípravy koncepčního dokumentu Strategie Brno 2050 – za účasti n...

  • 14. září 2017 18:00
  • ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, sál ZMČ