Diskuse s veřejností konaná v rámci přípravy koncepčního dokumentu Strategie Brno 2050 – za účasti n...

  • 13. září 2017 18:00
  • ZŠ Svážná 9