Diskuse s veřejností konaná v rámci přípravy koncepčního dokumentu Strategie Brno 2050 – za účasti n... - Tiskový servis

Diskuse s veřejností konaná v rámci přípravy koncepčního dokumentu Strategie Brno 2050 – za účasti n...

  • 12. září 2017 18:00
  • Dělnický dům, Jamborova 65