Diskuse s veřejností konaná v rámci přípravy koncepčního dokumentu Strategie Brno 2050 – za účasti n...

  • 11. září 2017 18:00
  • ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, velká zasedací místnost