Přeskočit na obsah

Díky změnám územního a regulačního plánu se může rozvíjet několik lokalit

27. října 2020
Na své dnešní schůzi projednali radní několik bodů týkajících se budoucího rozvoje města. Jedním z nich byly čtyři změny Územního plánu města Brna, další materiál se zabýval regulačním plánem pro blok ulic Příkop–Bratislavská–Koliště–Milady Horákové.

„Naší snahou je v co nejkratším režimu projednat a také následně vydat změny územního plánu, které prospějí rozvoji města a stavební činnosti. Dnes jsme doporučili zastupitelům, aby vydali další čtyři. Ty byly vyčleněny z tzv. souboru změn 43, který zastupitelé schválili v červnu. Stalo se tak po veřejném projednání, kdy bylo nutné navrhovaná řešení upravit. Jejich cílem je umožnit například přestavbu bývalých výrobních a opravárenských areálů v Králově Poli mezi Jaselskými kasárnami a ulicí Sportovní. Dále je to umožnění přestavby kreativního centra a přilehlého areálu bývalého Penamu mezi ulicí Bratislavská a Cejl a v neposlední řadě i úprava Halasova náměstí dle architektonické studie zpracované Kanceláří architekta města, konkrétně panem architektem Davidem Mikuláškem,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Druhý projednaný materiál řešil změny v regulačním plánu pro blok ulic Příkop–Bratislavská–Koliště–Milady Horákové. „V této lokalitě chceme umožnit kvalitní dostavbu nároží ulic Milady Horákové a Koliště a vytvořit územní podmínky pro rozvoj nedostavěného bloku, zjednodušit regulaci plynoucí z regulačního plánu, zohlednit aktuální záměry,“ doplnil Filip Chvátal.

Oba materiály budou předloženy na listopadové zasedání Zastupitelstva města Brna. To o vydání výše popisovaných změn rozhodne.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.