Přeskočit na obsah

Díky sytě červené žule získá Mendlovo náměstí osobitost a vizuálně se sjednotí. Radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení na její dodávku

13. října 2021
Přes 3 000 metrů čtverečních sytě červených žulových kostek a více než 1 000 metrů čtverečních řezané dlažby stejné barvy a materiálu, ale také granitové či metagranitové lavičky a obrubníky chce město nakoupit pro probíhající rekonstrukci Mendlova náměstí. To vše v hodnotě 10 milionů korun bez DPH. Podle odhadů by mělo náklad o hmotnosti přibližně 1 000 tun do Brna dovézt 49 kamionů.

„Využití sytě červené žuly, která díky odkazu na sousední klášterní zdi a baziliku Nanebevzetí Panny Marie umožní vizuální sjednocení Mendlova náměstí a současně vymezí jeho centrální prostor, je pro požadované funkční kvality a estetickou osobitost budoucí podoby jedné z dominant Starého Brna naprosto stěžejní,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Jedná se o univerzální a trvanlivý materiál vhodný pro chodníky na zastávkách, kde bude použita hladká řezaná dlažba, pro zastávky autobusů a trolejbusů i kolejiště tramvají, které budou vydlážděny kostkami. Povrch centrální části náměstí se stromy bude tvořen štípanými kostkami se širokými spárami, což je součástí plánovaného systému hospodaření s dešťovou vodou.“

Zahájení zadávacího řízení na dodávku žuly dnes schválila Rada města Brna. Předmětem veřejné zakázky je dodání žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, dlažby, laviček a obrubníků, vše z materiálu žula (granit či metagranit) pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do Brna k uskladnění. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 10 milionů korun bez DPH. Materiál by měl být dodán v první polovině příštího roku a pokládka proběhne v létě 2022. Zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí nástroje EZAK dostupného na https://ezak.brno.cz/.

„Jako referenční jsou určeny konkrétní červené žuly Vanga a Bohus, a to zejména s ohledem na jejich výraznou barevnou sytost a stálobarevnost. Město jako zadavatel však výslovně umožňuje dodání i jiných, rovnocenných typů tohoto kamene, přičemž požadované vlastnosti budou v rámci kontroly předložených vzorků posuzovány právě ve vztahu k uvedeným žulám jako etalonu, který naplňuje architektonickou koncepci prostoru,“ upřesnila Markéta Vaňková.

Probíhající částečná rekonstrukce Mendlova náměstí a okolí je reakcí na očekávaný zvýšený zájem o lokalitu v souvislosti s 200. výročím narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, které připadne na rok 2022. Město a městská část Brno-střed tedy akceptovaly koncepční návrh Kanceláře architekta města Brna, aby se nejdříve provedla dílčí změna, kterou připravili architekti ze studia Chybik+Kristof společně s autorem budoucí kompletní rekonstrukce Mendlova náměstí, architektem Michalem Palaščákem. Ten v roce 2018 zvítězil v urbanisticko-architektonické soutěži. Stavební činnost v lokalitě začala loni v listopadu a zahrnuje práce na vodovodu, kanalizaci, horkovodech a dalších sítích i úpravu povrchů. Cestujícím MHD budou sloužit nové, bezbariérové zastávky, částečně se také mění trasa trolejbusové dopravy. Hotovo má být na konci léta 2022.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.