Přeskočit na obsah

Díky solárním panelům ušetří domov pro seniory statisíce

10. června 2020
Pomocí projektu fotovoltaických panelů na střeše plánuje Dům pro seniory Holásecká snížit náklady na spotřebu elektrické energie. Podle zpracovaného energetického posouzení předpokládá Domov pro seniory Holásecká roční snížení provozních nákladů o 247 700 korun a roční úsporu energie 64,954 MWh.

„Vyrobená elektrická energie bude využita pro vlastní spotřebu, přebytky mohou být dodávány do sítě. Realizace projektu je naplánována ve druhém čtvrtletí roku 2021. Domov pro seniory Holásecká požádá také o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích, což je nutná podmínka daná národní legislativou. Na vypracování žádosti o dotaci a další administraci projektu bude spolupracovat Odbor implementace evropských fondů MMB,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Domov pro seniory Holásecká požádá o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Projekt je ojedinělým a unikátním záměrem města a jeho příspěvkové organizace. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají na 2,6 milionu korun. Dotace je odhadována na 1,6 milionu korun a výše spolufinancování města Brna je tak milion korun.

Na projekt žádá Domov pro seniory Holásecká o dotaci z evropských fondů a o prostředky města. Radní dnes odsouhlasili financování projektu. Tento krok ještě musí stvrdit zastupitelstvo.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.