Přeskočit na obsah

Díky projektům zaměřeným na děti, seniory a bezpečnost v bytových domech se snižuje kriminalita v Brně

21. ledna 2020

Město podporuje aktuální úspěšné projekty, pomocí kterých se v Brně daří předcházet kriminalitě. Radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit prostředky ve výši 600 tisíc korun na financování projektů zaměřených na prevenci kriminality v roce 2020.

Prevenční programy se zaměřují na bezpečnost a informovanost důchodců, nezletilých ze sociálně slabších poměrů nebo například na bezpečnostní školení správců bytových domů. Jejich cílem je snižování kriminality. Dohromady sedm projektů bude realizováno městem, Městskou policií Brno, městskou částí a příspěvkovými organizacemi města. Projekty jsou v souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality v Brně na roky 2017–2021.

Největší obnosy financí (viz. tabulka dole) je naplánováno investovat do programu Senior akademie XV. a na projekty Koordinačního centra prevence (KCP).

„Senior akademie je skvělý a úspěšný program brněnské policie. Zvítězil v roce 2011 v soutěži o Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí. V roce 2016 vyhrála Senior akademie Evropskou cenu prevence kriminality (ECPA). Její 15. ročník představuje – tak jako každý rok – vzdělávací cyklus přednášek pro aktivní seniory, kteří se mohou po ukončení studijního programu uplatnit v dobrovolnické službě pro nestátní a neziskové organizace. Studium je orientováno na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik. Dále jsou poskytovány informace z oblasti spotřebitelské, zdravotní, sociální či finanční,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekty Koordinačního centra prevence realizuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Program je zaměřen na sociální prevenci, situační prevenci a informace pro občany v oblasti mezinárodní protidrogové prevence.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.