Přeskočit na obsah

Díky projektům zaměřeným na děti, seniory a bezpečnost v bytových domech se snižuje kriminalita v Brně

21. ledna 2020
Město podporuje aktuální úspěšné projekty, pomocí kterých se v Brně daří předcházet kriminalitě. Radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit prostředky ve výši 600 tisíc korun na financování projektů zaměřených na prevenci kriminality v roce 2020.

Prevenční programy se zaměřují na bezpečnost a informovanost důchodců, nezletilých ze sociálně slabších poměrů nebo například na bezpečnostní školení správců bytových domů. Jejich cílem je snižování kriminality. Dohromady sedm projektů bude realizováno městem, Městskou policií Brno, městskou částí a příspěvkovými organizacemi města. Projekty jsou v souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality v Brně na roky 2017–2021.

Největší obnosy financí (viz. tabulka dole) je naplánováno investovat do programu Senior akademie XV. a na projekty Koordinačního centra prevence (KCP).

„Senior akademie je skvělý a úspěšný program brněnské policie. Zvítězil v roce 2011 v soutěži o Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí. V roce 2016 vyhrála Senior akademie Evropskou cenu prevence kriminality (ECPA). Její 15. ročník představuje – tak jako každý rok – vzdělávací cyklus přednášek pro aktivní seniory, kteří se mohou po ukončení studijního programu uplatnit v dobrovolnické službě pro nestátní a neziskové organizace. Studium je orientováno na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik. Dále jsou poskytovány informace z oblasti spotřebitelské, zdravotní, sociální či finanční,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekty Koordinačního centra prevence realizuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Program je zaměřen na sociální prevenci, situační prevenci a informace pro občany v oblasti mezinárodní protidrogové prevence.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.