Díky lávce pěší i cyklisté bezpečně překonají Jedovnickou. Brzy se začne projektovat

  • 29. listopadu 2023

Brněnští radní dnes vybrali zhotovitele projektové dokumentace k akci Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická. Vypracuje ji Projekční kancelář PRIS, která předložila nejvýhodnější nabídkovou cenu 870 500 korun bez DPH. Nová lávka zvýší bezpečnost chodců i cyklistů, kteří musejí křížit tuto dopravně vytíženou ulici.

„Vybrali jsme společnost, která vypracuje projektovou dokumentaci lávky pro pěší a cyklisty přes Jedovnickou. Dokumentaci pak využijeme pro společné povolení. Celkem se o tuto veřejnou zakázku ucházelo sedm zájemců a jako cenově nejvýhodnější se ukázala nabídka Projekční kanceláře PRIS,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tato společnost přišla s nabídkovou cenou 870 500 korun bez DPH za projektovou dokumentaci a 750 korun bez DPH za hodinu výkonu autorského dozoru. Radní schválili také podobu smlouvy o projektové přípravě, kterou by v následujících týdnech mohlo město a vybraný zhotovitel uzavřít.

Dokumentace by měla být k dispozici za 6 měsíců, pokud nenastanou komplikace v procesu schvalování. Pokud půjde vše hladce, mohla by stavba začít na jaře 2026.  Ve schváleném investičním záměru byly vyčísleny realizační náklady na necelých 30 milionů včetně DPH. Přesný popis technického řešení bude navržen až v dalších stupních dokumentace. Předpokládané základní rozměry jsou: délka lávky cca 50 m, šířka lávky minimálně 4 m, výška průjezdního prostoru bude minimálně 4,8 m.

Přechod, který lávka nahradí, je znázorzněn v přilžené mapě. 

 

Nejnovější tiskové zprávy