Přeskočit na obsah

Díky dotacím bude rekonstruováno chlazení v DRFG aréně, nově bude ekologičtější

08. ledna 2020

Na kompletní rekonstrukci chlazení v DRFG aréně nově získala městská společnost STAREZ – SPORT, a.s. část financí ze Státního fondu životního prostředí ČR a půjčku z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky získaným prostředkům bude celkově rekonstruováno chlazení v hale tak, aby bylo bezpečné, šetrnější a ekologičtější. Brněnští radní doporučují zastupitelům schválit nové změny v tomto již loni odsouhlaseném projektu.

Důvodem pro obměnu již dříve schváleného projektu jsou nové zdroje financování. Společnost STAREZ – SPORT, a.s., získala dotaci 6 638 374 korun ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a půjčku 9 293 724 korun s ročním úrokem 0,45 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Poskytnutí půjčky a dotace umožní zahájit přípravu na výběr zhotovitele a rekonstruovat strojovnu chlazení.

V DRFG aréně bude kompletně vyměněna technologie chlazení v prostoru strojovny, technologický kanál a rozvody k ledové ploše. Rekonstrukce výrazně sníží hluk, spotřebu elektrické energie a spotřebu vody a tím zmenší náročnost provozu. Chladící technologie bude nově automatizována. Budou nahrazeny kompresory za nové, také bude nahrazen odpařovací kondenzátor atd. Předpokládané roční úspory energií, nákladů na opravu a údržbu spolu s úsporou osobních nákladů činí dohromady 3 354 465 korun.

Další změnou projektu související se získanou dotací je přeřazení některých výdajů mezi nezpůsobilé výdaje, které bylo učiněno Státním fondem životního prostředí při hodnocení žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu žádá společnost STAREZ – SPORT, a.s. město Brno o navýšení účelové investiční dotace o 344 692 korun. Nově by tato částka měla činit 11 195 886 korun.

„Celkové výdaje se předpokládají ve výši 32 824 861 korun, z toho způsobilé výdaje jsou 26 553 497 Kč. Nezpůsobilé výdaje byly vyčísleny na 6 271 364 korun a odpovídají výši výdajů na odpadní teplo a DPH. V únoru 2020 bude předložena Zastupitelstvu města Brna smlouva o účelové investiční dotaci a smlouva o půjčce z Fondu kofinancování projektů společně s žádostí společnosti STAREZ – SPORT o jejich poskytnutí,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Cílem rekonstrukce je snížení provozních nákladů DRFG arény s možností využití odpadního tepla z chladicího procesu. Dalším cílem je snížení rizika závažných havárií. Tento projekt svým zaměřením spadá do Operačního programu Životní prostředí.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.