Přeskočit na obsah

Díky dotaci města vznikne Mendelova stezka

17. března 2021
Vyrazit po stopách Johanna Gregora Mendela budou moci už brzy nejen příznivci genetiky. Plánovanou Mendelovu stezku dnes radní doporučili zastupitelům podpořit částkou 600 tisíc korun. Žadatelem o dotaci a realizátorem stezky je Moravské zemské muzeum Brno.

„Stezka, která na svých zastaveních připomene osobnost Johanna Gregora Mendela jako studenta, učitele, kněze, vědce, šiřitele osvěty, badatele i bankéře, bude jednou z důležitých aktivit, kterou si Brno v roce 2022 připomene 200. výročí jeho narození. Veškeré informace se zájemci dozvědí na panelech, které budou informovat o odkazu Johanna Gregora Mendela nejen pro město či region, ale i pro celý svět,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Mendelova stezka bude začínat na Biskupském dvoře a bude mít celkem 17 zastavení. Mezi nimi například augustiniánský klášter, kde prováděl své pokusy a pozorování.

„V roce 2022 si celý svět připomene významné výročí Johanna Gregora Mendela, jehož život a dílo jsou úzce spjaty s městem Brnem. Centrum Mendelianum Moravského zemského muzea uchovává ve svých fondech jedny z nejcennějších dokladů Mendelova díla. Tyto podklady budou tvořit Mendelovu stezku Brnem, na jejíž realizaci doporučili radní schválit Moravskému zemskému muzeu Brno podporu ve výši 600 tisíc korun. Touto částkou budou pokryty náklady na vybudování Mendelovy stezky zhruba ze 60 %. Zbylých 422 tisíc korun zaplatí samo muzeum," doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.